Resim

Toplumu sarsan her tarihsel olayın sanatsal yansımlar yarattığını hepimiz biliyoruz. Fakat insanlığın yakın geçmişindeki örneklerinden söz ederken I. Dünya Savaşı’nın yarattığı sanatsal kırılmaya dair uzun bir parantez açmak gerekiyor. İngiliz ressam Paul Nash’in (1889-1946) sanatsal yolculuğuna eşlik ettiğimizde bu ilişkiyi çarpıcı bir şekilde görebiliriz. Nash, gençken içerisinde büyüdüğü ormanları lirik bir üslupla resmetmeye başlar. Erken dönem eserlerine baktığımızda 19. yüzyıl sonundaki kitap illüstrasyonlarını andıran masalsı bir ortamı görüyoruz. Söz konusu yıllar, aynı zamanda Avru...