Topluluk

Dijital topluluklardan çıkan ürün veya fikirlerin niteliğini, yaratılan içeriklerin üretim ve tüketimini, dijital topluluk oluşturma ve topluluğa dahil olma sürecini, bu süreçlerde rol oynayan farklı mekanizmaları ve aktörleri gittikçe karmaşıklaşan dijital ekosistemde nasıl ele alabiliriz? Dijital topluluklar kimin için var ve topluluk üyelerinin yararını ne ölçüde gözetebilir? Dijital topluluklar, bilgisayar ağlarına erişim ve internet kullanımı ile daha fazla insanın çevrimiçi ortamda bir araya gelmesi ve paylaşımda bulunmasıyla beraber ortaya çıktı. Bu nedenle başlangıcını internet tari...