Sözleşmeler

Ön Bilgilendirme Formu

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca, Üretimhane ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Sözleşmeler” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır.

 

Amacımız; etkinlik kayıtlarınızı en kısa sürede, en kolay şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlamaktır. Web sitemiz üzerinden etkinlik kaydınızı gerçekleştirerek Gizlilik Politikası ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, bilgi@uretimhane.com.tr adresine mail göndererek bizimle iletişime geçmenizi bildiririz.

 

Üretimhane’de etkinlik kaydı yaparak, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısıyla sitemizden etkinlik kaydı yaptığınızda, kayıtlar ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

 

Ayrıca, online ödeme yaparak kayıt olmadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) kayıt olduğunuz etkinliğe ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam hizmet fiyatını c) ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “etkinlik kaydı için siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

 

Versiyon: 1.0
Tarih: 20.07.2019

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

A- Academy of Arts and Design London Ltd (“Üretimhane” olarak anılacaktır.)
İstanbul Ofisi: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cd. No:5/2 34430 Beyoğlu/İstanbul
Yasal Adres: 151 West Green Road, Seven Sisters, London, England, N15 5EA, United Kingdom
Telefon: 0212 373 94 16
E-Posta: bilgi@uretimhane.com.tr
Company Number: 13872670

 

B- ALICI

 

Bundan böyle ALICI ve Üretimhane birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu, Üretimhane’ye ait uretimhane.com.tr alan adlı internet sitesinden “Web sitesi” elektronik ortamda satın aldığı etkinliğin/hizmetin sunumuyla ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Yasa ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve sorumluluklarının saptanmasıdır. ALICI, Üretimhane’nin her türlü iletişim bilgisini, satışa konu hizmet/hizmetlerin özellikleri, vergiler de dahil olmak üzere satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri satışa konu etkinlikle ilgili bütün ön bilgileri verdiğini kabul etmiş ve hizmeti bu koşullarda satın almış olduğunu kabul ve beyan eder.

 

3. HİZMET/ÖDEME BİLGİLERİ
3.1. Elektronik ortamda ödemesi yapılarak kayıt olunan etkinliklere dair onay e-postası, kayıt numarası ile birlikte ALICI’ya sistem üzerinden otomatik olarak gönderilecektir.
3.2. ALICI, etkinlik kayıtları sırasında verilecek bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmiş sayılır. Yanlış/eksik bilgi aktarımından doğacak zararlardan Üretimhane sorumlu tutulamaz. Üretimhane, bilgilerin gerçekle örtüşmediği kanaatine varırsa sunacağı hizmeti geri çekme hakkına sahiptir.

 

4. SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER
4.1. Sözleşme tarihi, ALICI’nın almak istediği hizmetin bedelini ödediği gündür.
4.2. Sözleşmenin geçerli sayıldığı andan itibaren ALICI veya Üretimhane’nin yükümlülüklerini yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar (afet, terör, grev, teknik arıza, değişen mevzuat hükümleri ve benzeri durumlar) mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebe maruz kalan taraf en kısa sürede karşı tarafa yazılı olarak açıklama yapmakla yükümlüdür.
4.3. Mücbir sebep veya sebeplerin devam etmesi sebebiyle yükümlülüklerin yerine getirilememesinden tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Mücbir sebep/sebeplerin 30 gün süresince devam etmesi, taraflara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını verir.

 

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, Üretimhane’de gösterilen etkinliklerin temel nitelikleri, satış fiyatı, etkinlik tarihi ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul eder.
5.2. uretimhane.com.tr üzerinden kredi kartı (Visa, MasterCard vd.) ile etkinlik kaydı gerçekleştirilebilir. En geç etkinlik tarihini takip eden ilk iş günü içinde herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun etkinlik kayıt bedelini Üretimhane’ye ödememesi halinde, Üretimhane’nin bedel alacağına ilişkin takip dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları saklıdır.
5.3. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da banka transferinin banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Etkinlik tarihinden önce kayıt bedeli Üretimhane’ye ödenmediği takdirde, Üretimhane tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
5.4. Ödemenin yukarıda açıklanan şekilde gerçekleştirilmesi üzerine, etkinliğe giriş hakkı üçüncü kişilere devredilemez. ALICI’nın web sitesi üzerinden kayıt olduğu etkinliğe ALICI’ya ait bilgiler ile katılmak isteyen üçüncü kişilerin etkinliğe kabul edilmemesinden Üretimhane sorumlu değildir.
5.5. ALICI, etkinliğe kayıt olduğu anda kişisel bilgilerini kontrol etmeli ve bir sorun gördüğünde bu durumu bilgi@uretimhane.com.tr adresine mail yoluyla iletmelidir. Aksi halde, Üretimhane sorumluluk kabul etmeyecektir.
5.6. Etkinlik içerikleri, etkinlik esnasında, Üretimhane’nin ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.
5.7. Tereddüte mahal vermemek bakımından; bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Üretimhane’nin bedelini tamamen tahsil ettiği etkinlik/hizmet satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. Üretimhane’nin kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

 

6. ÜRETİMHANE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Üretimhane, Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Sistem bazlı hata veya eksikliklerden meydana gelen yanlış fiyatlandırma ve benzeri hatadan Üretimhane sorumlu tutulamaz. Üretimhane, web sitesindeki sistem, tasarım ya da gelen siber saldırılardan kaynaklanabilecek hatalardan da muaftır. Sistem bazlı hatalardan dolayı ALICI’nın yaşayacağı mağduriyetlerden Üretimhane sorumlu tutulamaz.
6.3. Üretimhane, web sitesinde sergilenen etkinliklerin bedelini Sanal POS üzerinden ve havale/EFT yoluyla tahsil eder. Etkinliğe kayıt olunabilmesi için ödemenin tamamının yapılması zorunludur.
6.4. Bir etkinlik herhangi bir sebeple iptal edilirse, Üretimhane ALICI’ya ücret iadesi yapmakla yükümlüdür. Yeterli kontenjana ulaşmayan ancak iptal edilmeden tarihi ertelenen etkinliklerde, ALICI’nın talebi doğrultusunda ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir etkinliğe katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen Üretimhane’nin tasarrufundadır. Ücret iade tutarları, ödeme detaylarına ilişkin yazılı ücret ile sınırlı olup, başka herhangi bir bedelin talebi mümkün değildir.
6.5. Online ortamda gerçekleşen etkinlik süresince meydana gelen beklenmedik durumlardan (elektrik kesilmesi, internetin çalışmaması, yavaşlaması vb.) Üretimhane sorumlu değildir. Bu tür beklenmedik durumlar neticesinde, planlanan gün ve saatlerde etkinliğin gerçekleşememesi veya tamamlanmaması durumunda söz konusu etkinliğe ilişkin ödemenin iptali ve iadesi mümkün olmamakla birlikte, Üretimhane bu konuda gerekli telafiyi sağlayacaktır.

 

7. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. ALICI, yükümlülüklerini mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
7.2. ALICI, siparişini verdiği ve hizmet bedelini ödediği anda işbu sözleşme yükümlülüklerini kabul etmiş sayılır.
7.3. ALICI, uretimhane.com.tr internet sitesinden etkinliğe ve diğer konulara ait gerekli tüm iletişim bilgilerine erişebildiğini kabul ve beyan eder.
7.4. ALICI, olası durumlara karşı alınan tedbirleri, uyarıları, listelerde yanlışlıklar da olabileceğini ve hizmetlerle ödeme koşulları hakkındaki detaylı bilgilere Üretimhane web sitesinden eriştiğini, bilgileri okuyup anladığını kabul ve beyan eder.
7.5. İşbu sözleşmeden veya taraflar arasındaki ürün/hizmet alım satımından doğabilecek tüm yasal maddi sorumluluklar ile vergi ve sair riskler ALICI’ya aittir.
7.6. ALICI, sistem üzerinden ödemesini yaptığı etkinliğe katılım hakkını hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
7.7. Kural olarak, tüm etkinlik kayıt ödemeleri kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden kayıt ödemelerine dair ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
7.8. Etkinliğin iptal edilmesi gibi ücret iadesinin söz konusu olabileceği durumlarda, ALICI Üretimhane’nin belirlediği iade tarihlerine ve diğer talimatlara uymayı kabul ve taahhüt eder.
7.9. ALICI, etkinliğin güvenliği nedeniyle ALICI’nın kişisel bilgilerini, etkinlik organizatörü ile gizlilik politikasına uygun bir şekilde paylaşabileceğini kabul eder.
7.10. ALICI, aşağıdakiler ile sınırlı olmamak kaydıyla genel anlamda etkinliğin işleyişini, düzenini bozmayacağını, kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder.
7.11. Etkinlik yerine giriş ve çıkışların organizatörün belirlediği kurallara göre yapılacağını, fiziksel etkinlik esnasında fotoğraf ve video çekimi; internet üzerinden düzenlenen etkinliklerde ise canlı görüşmelerin görüntü, ses ve yazışma kayıtları için organizatörün belirlediği kurallara bağlı kalacağını, şahsi eşyaların güvenliğinin sadece kendi sorumluluğunda olduğunu, organizatör tarafından uygun görülmesi halinde etkinliğe evcil hayvanların alınabileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

8. DİĞER HÜKÜMLER
Üretimhane, etkinlik fiyatları, zamanı ve koşulları ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu sözleşme gizlilik beyanı ile birlikte işleme alınmaktadır. ALICI, uretimhane.com.tr web sitesi üzerinden etkinlik kaydına ilişkin siparişi onayladığı anda, gizlilik politikasını, ön bilgilendirme formunu ve bu sözleşmeyi kabul etmiştir.

 

Versiyon: 1.7
Tarih: 19.07.2023

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Üretimhane’nin kişisel verileri toplama amacını, yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, hangi şahısların kişisel verilerinin işleneceği, işlenecek veri türleri ve açıklamaları, kişisel verilerin hangi işlemler ve hangi amaçlarla kullanıldığını, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verileri saklama sürelerini, ilgili şahıs veya kurumların kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini, ilgili şahısların elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini, kişisel verilerin resmi makamlarla veri paylaşım esaslarını açıklamaktadır.

 

Üretimhane olarak, sizlerin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yapılan son güncellemeler hakkında sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz. Kişisel verilerinizi ve IP adresinizi sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek adına toplamaktayız.

 

Platformumuz ve servis sağlayıcılarımız, sonraki ziyaretlerinizde sizlere daha faydalı bilgi sunabilmek adına pixel etiketleri ve benzer araçları kullanabilir ve HTML formatlı e-posta mesajları gönderebilir. Ayrıca, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca kişisel veri kapsamında olmayan site ziyaret saatleriniz ve günleriniz, sitede harcanan veya harcanmayan süreler vb. veriler esas itibariyle anket vb. istatistiksel tespitler amacıyla Üretimhane tarafından kullanılacaktır.

 

Ayrıca uretimhane.com.tr, platformu ziyaret ettiğinizde sizlerin faydası amacıyla kullanılmak üzere çerez verilerini toplayabilir. Çerezler tarayıcınızda kalır ve siteye yeniden giriş yapıldığında sizi tanımamıza yardımcı olur.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

 

Müşteri/Üye, Potansiyel Müşteri/Üye;

Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı, TC kimlik numarası

Adres Bilgisi: Yaşadığı şehir, ikametgah adresi

İletişim Bilgisi: Cep telefonu, sabit telefon, e-posta adresi, adres, posta kodu

Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

Ödeme Bilgisi: Tarafımıza, banka provizyonları için verdiğiniz kart bilgilerinin ilgili ve maskelenmiş kısımları (PCI-DSS kuralları gereği, sistemlerimizde kredi kartı son kullanma tarihi ve CVV/CVV2 bilgileri saklanmamaktadır)

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, ilgili kişinin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, Üretimhane tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu hizmete ilişkin web sitesi, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Canlı Görüşme Verileri: Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) ve Skype Communications SARL, Microsoft Corp. (“Skype”) şirketlerinden alınan hizmetler aracılığıyla internet üzerinden düzenlenen etkinliklerde alınan canlı görüşmelerin görüntü, ses ve yazışma kayıtları

 

Çevrimiçi Ziyaretçi;

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı

 

Kişisel verileriniz tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, etkinlik kayıtları için ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, kayıt olduğunuz etkinlikler kapsamında tarafınızca bildirilen e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim kanalları üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti, iletişim izni vermişseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, etkinlik bülteni gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi, şikayetlerinizin/taleplerinizin şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir. Üretimhane, kişisel verilerinizi burada belirtilen amaçlar dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da mevzuat hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

 

Üretimhane, temin ettiği kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere uyularak; eğer böyle bir süre söz konusu değilse maksimum 5 seneyi aşmayacak şekilde ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir.

 

Üretimhane’ye iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, markamız Üretimhane; veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatıyla, paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileri; kanunda belirlenen şart ve sınırlara bağlı kalarak elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde sadece ihtiyaç olduğu durumda organizatörler ve üçüncü kişilerle paylaşabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili bankalara/finansman kuruluşlarına, online ödeme sistemlerine ve ödeme işleminde yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için altyapı sağlayıcısına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi, saklanması, arşivlenmesi, depolanması için yurt içi ve yurt dışında birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, şirket hissedarı ve iştiraklerine; şikayetlerinizin ya da yaşanan sorunların giderilmesi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için şirket çalışanlarımıza, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Her durumda, kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK’nın 11 maddesi kapsamında kullanabileceğiniz haklarınız şunlardır;

 

Şirketimize yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.

 

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, şirketimizin bilgi@uretimhane.com.tr e-posta adresine mail göndermek suretiyle veya 151 West Green Road, Seven Sisters, London, England, N15 5EA, United Kingdom adresinde bulunan şirketimize posta yoluyla göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ek maliyet tutarı kadar tarafınızdan ayrı bir ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir ve bu bilgilendirme tarafınızca bildirilen mail adresinize yapılacaktır.

 

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde, şirketimiz talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin, şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde kurula şikayette bulunabilme hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan şirketimize başvuru yolu tüketilmeden kurula şikayet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır. Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

 

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu/veri işleyen sıfatıyla Üretimhane’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

Ayrıca, şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

 

Versiyon: 1.3

Tarih: 08.02.2022