Medya

Bir süredir hem oynamaya hem de oyuna dair tasarım unsurları, davranışları, pratikleri oyun-dışı birçok alana yayılmış durumda. Oyunsallaşma medya, iş, moda, eğitim, askeriye, kent, iletişim, sinema ve politika gibi birçok oyun-dışı alanda gözlenmekte. Öyle ki kültürde gözlemlenen oyunsallaşmadan ötürü oyun tasarımcısı Eric Zimmerman, 2013 yılında 21. yüzyılın "ludik bir yüzyıl" olacağını iddia ettiği “Ludik Bir Yüzyıl İçin Manifesto” adlı manifestosunu kaleme aldı.[2] Zimmerman, tıpkı tarihin bir noktasından itibaren insanlar için okur-yazar olmanın zorunl...

Dijital topluluklardan çıkan ürün veya fikirlerin niteliğini, yaratılan içeriklerin üretim ve tüketimini, dijital topluluk oluşturma ve topluluğa dahil olma sürecini, bu süreçlerde rol oynayan farklı mekanizmaları ve aktörleri gittikçe karmaşıklaşan dijital ekosistemde nasıl ele alabiliriz? Dijital topluluklar kimin için var ve topluluk üyelerinin yararını ne ölçüde gözetebilir? Dijital topluluklar, bilgisayar ağlarına erişim ve internet kullanımı ile daha fazla insanın çevrimiçi ortamda bir araya gelmesi ve paylaşımda bulunmasıyla beraber ortaya çıktı. Bu nedenle başlangıcını internet tari...

Fahrenheit 451, bir kitabın tutuşmaya başladığı sıcaklıktır. Kitabı, tepkimeye giren reaktif bir madde kılar. İçindeki karbonu karbondioksite, hidrojeni su buharına, kükürdü kükürtdioksite dönüştürür. Bunlar maddenin doğasına dair bazı değişmez gerçekler. Bir de insanın doğasına (varsa böyle bir şey) dair, çağlar boyu süregiden bir gerçek, bir utanç verici ritüel var: Kitap yakmak. Nedir bir kitabı şiddetli ısılarda tahripkâr değişimlere iten güdülenim? M.Ö. 200’lerde Çin Hanedanlığı niçin Konfüçyüsçü bilginlerin kitaplarını (ve bizzat kendilerini de) yaktı? 1200’lerin ortasında Moğollar Bağda...


“Ah, bu küçük teferruat… İki üç çizgi, birkaç konuşma parçası, işte size bütün bir hayat…”[1]

Kitap sayfası çevirir gibi bir görsel hikayeden diğerine atlarken rastladığımız anlık kesitler; kamerasını çocuğuna, kedisine çevirenler, rengarenk filtre özellikleriyle estetik görsellik yakalamaya çalışanlar, gif eklemeleriyle “yüzünde güller açtıranlar”, artırılmış gerçeklik efektleriyle kendisini mısır koçanına çevirenler… Anlık ve 24...

Protesto sırasında piyano çalan bir piyanist, dans eden bir balerin, duvara yazılan bir şiir, çirkin bir binayı güzelleştiren grafiti, duran bir adam ve bedensel performanslar... İnsanlar protesto ederken neden sanat üretir? Sanat deyince aklımıza ilk olarak belirli bir alanın içerisinde, belki sanat galerisinde ya da bir müzede gördüğümüz eserler geliyor olabilir fakat Kacey Wong’un da söylediği gibi “güzel resimler anlamında sanat sadece dekorasyondur ve eğer kendi gerçekliğimizi anlatamıyorsak, sanat nedir? Eğer ...

Devrim... Kiminin en büyük korkusu kiminin en büyük hayali. İngilizcesi (revolution) ‘geri döndürme’ anlamına gelen Latince ‘revolvere’ kelimesinden türemiş. Türkçesi ise ‘devirmek’ fiilinden geliyor ve bu kelime aslında 16. yüzyılda konseptin politik bir yaklaşım kazandıktan sonraki anlamını karşılıyor. Bazen sadece hakkın olanı almak bile devrim sayılabilir.

Kadınlara, doğuştan itibaren öfkesini göstermemesi öğretilir. Çünkü öfke, kendi adına konuşmanın en temel tetikleyicilerinden biridir. Kendi adına konuşan kişi...