Mavi Irmak Karademirler

Dijital topluluklardan çıkan ürün veya fikirlerin niteliğini, yaratılan içeriklerin üretim ve tüketimini, dijital topluluk oluşturma ve topluluğa dahil olma sürecini, bu süreçlerde rol oynayan farklı mekanizmaları ve aktörleri gittikçe karmaşıklaşan dijital ekosistemde nasıl ele alabiliriz? Dijital topluluklar kimin için var ve topluluk üyelerinin yararını ne ölçüde gözetebilir? Dijital topluluklar, bilgisayar ağlarına erişim ve internet kullanımı ile daha fazla insanın çevrimiçi ortamda bir araya gelmesi ve paylaşımda bulunmasıyla beraber ortaya çıktı. Bu nedenle başlangıcını internet tari...

İklim değişikliğinin, sosyal ve ekolojik bozulmanın etkilerini fazlaca hissettiğimiz bugünlerde mevcut düzene yöneltilen sorgulamaların ve eleştirilerin arttığını görüyoruz. Son yıllarda birçok sanatçı, kültürel teorisyen ve araştırmacı, türlerin yok olması ve biyolojik çeşitlilik kaybına ilişkin tehditler karşısında, dikkatlerini diğer türlerle olan ilişkilerimizin ve bağlılığımızın öneminin kavranmasına çevirdi. Bu ilişkilerin toplum tarafından daha iyi kavranması ve ses getirmesi, iklim krizini ilgilendiren karar mekanizmaları üzerinde etki bulma potansiyeli taşıyor. Bu bağlamda, dünya üzer...