Kurumsal eğitimler

Üretimhane olarak, yaratıcı alanlarda düzenlediğimiz kurumsal eğitimler ile kurumların yanındayız. Her kurumun tıpkı insanlar gibi eşsiz olduklarına inanıyoruz. Tasarladığımız kurumsal gelişim eğitimleri stratejisinin temelinde bu fikir yatıyor.

Sizlere kavramsal ve deneyimsel öğrenme metotlarını yoğun bir şekilde kullandığımız interaktif kurumsal şirket eğitimleri sunuyoruz. Bu eğitimleri, işin hem teorisinden hem de pratiğinden gelen yüksek enerjiye sahip eğitmenlerle birlikte hazırladık. Önceliklerimiz öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, ilham vermek, kurum çalışanlarına farkındalık ve bakış açısı kazandırmak oldu. Kurumsal eğitim içeriklerimizin tamamının uygulama biçimi didaktik değil, tartışmaya ve yaratıcılığa yöneliktir.

1,5-12 saat arasında değişen, 3-80 kişinin katılımına açık, online veya offline (kurumunuzda) gerçekleştirebileceğimiz eğitimleri kısa açıklamalarla birlikte aşağıdan inceleyebilir, kapsamlı bilgiyi ise kurumsal eğitimler kataloğumuzdan edinebilirsiniz.

Bir süredir kurumlara özel eğitim organize etmiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Eğitimleri İnceleyin

Öğrenmeyi Öğrenmek

Beynimizin kullanım kılavuzu ile gelmeyen olağanüstü bazı yetenekleri var. Merak ve öğrenmek bunların en önemlilerinden. Kişisel olarak gelişimimizin temeli öğrenmeye dayanır. Merak ise öğrenmeyi ve gelişimi sürekli kılar, zenginleştirir.

 

Yıllarca uymak durumunda olduğumuz birtakım sistemler, dünyaya ilk adım attığımız yıllarda doğalında yapabildiğimiz, kendi kendimize öğrenebilme ve merak ile sorgulama yeteneklerimizi köreltmiştir.

 

Bu eğitim, hem kendini bireysel olarak geliştirmek hem de bu konuda profesyonel çalışmalar yürütmek isteyen katılımcılara öğrenme konusunda kapsamlı bilgiler sunacak, öğrenme yeteneğini hızlı ve bilinçli yollarla tekrar canlandırmanın yollarını aktaracaktır.

 

Eğitmen: Azra Betül Erdoğdu (Deneyim Tasarımcısı)

Design 101: Tasarımsal Araştırmaya Giriş

Rekabetin mihenk taşı olarak görülmeye başlandığı tasarım dünyasında fikirler daha ortaya çıkamadan eskiyor. Bilginin çok hızlı aktığı ve aktarıldığı, tasarımda beklentilerin kişisel tatmin dışında katkı, zararsızlık ve sorumluluk üzerine kurulmaya başlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir yığın içerisinde, gerçek bir ilhama ulaşmak ve bu ilhamı benzersiz bir ürün olarak sunabilmek mümkün mü?

 

Bu sorunun cevabı, tasarımın 0 noktası olarak kabul edilen tasarımsal araştırmada saklı. Her bir fikrin yola çıkmaya değer olup olmadığının sorgulanması, araştırmanın derinleştirilmesi ve genişletilmesi, nokta atışı araştırma, benzersiz ürüne ulaşmak için neler yapılması gerektiği gibi sorulara odaklanan eğitim, tasarım ekiplerinin en büyük handikabı olan sürekli yeni fikir üretme durumunun nasıl verimlilikle çözülebileceğine odaklanarak tasarımda araştırma metodolojisi üzerinde duruyor.

 

Eğitmen: Merve Aydıner (İnovasyon Tasarımcısı)

Roman Karakterleriyle Liderliği Anlamak

Liderlik üzerine çokça yazıldı, çokça konuşuldu. Bu zamana dek yapılan tanımlamalardan çok farklı olarak, edebiyat tarihindeki beyaz yakalı roman karakterlerini anlamak ve liderlik yöntemleri bakımından vaka çalışmalarında kullanmak ilk kez bu eğitimin konusu olacak.

 

Eğitimde, dünyayı anlamlandıran, bütüncül bakan, öncü ve etkili liderler/yöneticiler olmak için gerekli, beceri, bilgi, tutum ve inovatif bakış açısı aktarımı amaçlanmaktadır.

 

Eğitmen: Dağhan Dönmez (Eğitimci, Sosyolog, Yazar)

İletişim ve Olumsuz Duygularla Başa Çıkma

Hepimiz gün içerisinde çeşitli duygular hissederiz. Bunlardan bazıları olumlu duygular iken, bazıları olumsuz olabilir. Daha çok erken yaşlarda, bu duygularla nasıl baş edebileceğimizi öğrenmeye çalışırız. Bu noktada sağlıklı olan ya da olmayan bazı başa çıkma stratejileri geliştiririz. Kimileri duygularını kolayca yönetebilirken, kimileri bu konuda çok zorlanabilir. Bu alanda, Marsha Linehan tarafından geliştirilen “Diyalektik Davranış Terapisi” çok önemli katkılar sağlamaktadır. Başlangıçta duygularını düzenlemekte zorlanan, ciddi öfke kontrol sorunları yaşayan, kendine ve çevresine zarar veren kişiler için geliştirilmiş bir model olan diyalektik davranış terapisi, zamanla günlük yaşamdaki ve iş yaşamındaki iletişim pratikleri içerisinde de kullanılmaya başlanmıştır.

 

Bu eğitimde duygularımızı daha iyi tanımak, zorlayıcı duygularla başa çıkmak, sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmek ve bunları iletişimde etkin bir şekilde kullanabilmek üzerine çalışacağız. Diyalektik Davranış Terapisi’nin “Beceri Eğitimleri” de bize doğru teknikleri öğrenme noktasında yardımcı olacak.

 

Eğitmen: Merve Tarhan (Klinik Psikolog, Psikoterapist)

İnovatif Fikir Geliştirme

İnovatif fikir, ‘herhangi bir sorunu çözmek için ortaya konulan yenilikçi fikirler’ olarak tanımlanıyor. İnovatif bir fikir geliştirmek için bu konuda bilinçli bir çalışma süreci uygulanmalı ve ihtiyaç duyulan yeniliğin ortaya çıkarılması için disiplinli bir çalışma yapılmalıdır. Yaratıcılık yeteneği ise kişinin kendi isteği doğrultusunda geliştirilebilecek bir kabiliyettir.

 

Bu eğitimde, bunca zamandır konuştuğumuz ‘yenilik’ ve ‘yenilenme’ anlamlarına gelen inovasyona dair fikirlerin nasıl üretildiği, inovasyonun önemi, dünyadan farklı inovasyon örnekleri, yaratıcı düşünme teknikleri üzerine konuşup tartışılacak; yenilikçi fikirler üretme üzerine pratikler yapılacak.

 

Eğitmen: Azra Betül Erdoğdu (Deneyim Tasarımcısı)

Hepimiz Birer Tasarımcıyız

Tasarım, kişisel tercihler veya desteklenmemiş düşüncelerle ilgili bir şey değil; karşımıza çıkan engelleri ve bizi zorlayan koşulları yaratıcı biçimde nasıl çözdüğümüzle ilgilidir. Bu yöntem, kavrayışın ilk aşamasında anında görünür olmayan alternatif stratejileri ve çözümleri belirlemeye, varsayımlarla mücadele etme ve zorlukları yeniden tanımlamaya yardımcı olan iteratif bir süreçtir.

 

Tasarım bakış açısının merkezde olduğu bir düşünme yöntemi aynı zamanda, zorluklar karşısında çözüm odaklı bir yaklaşım sunar. Birlikte deneyimleyeceğimiz bu yeni bakış açısı, dünya olarak ihtiyacımız olan “tüketim”den “üretim”e geçişi en sürdürebilir haliyle sağlamanıza ve en doğru soruları sordurarak ileriye dönük bir duruş güçlendirmenize olanak sağlayacaktır.

 

Eğitmen: Azra Betül Erdoğdu (Deneyim Tasarımcısı)

Growth Hacking ve Marketing

İlk defa 2010 yılında duyduğumuz Growth Hacking; bir iş modelinin pazara çıkmadan doğru ve verimli analizlerle, en kısa sürede sınırlı kaynaklarla kullanıcıya ulaşarak, en yüksek performansı vermesi demektir. Sean Ellis tarafından ortaya atılan bu strateji yöntemini uygulayanlara ise Growth Hacker denilmektedir. Eğitimin amacı, katılımcıların Growth Hacking sürecini anlayarak, kendi iş hayatlarında uygulamalarını sağlamaktadır.

 

Eğitim, dijital pazarlama sonuçlarını iyileştirmek için veriye dayalı ve uyarlanabilir Growth Hacking kültürünü entegre etmeyi amaçlamaktadır. Google Analytics aracılığıyla trafik ve ürün kullanım verilerini takip ederek analiz ve sonuçlar elde etmeyi öğretmektedir. AARRR huni tasarımının ve kullanıcı başına LTV/CAC’yi hesaplamanın öneminin farkındalığını yaratarak katılımcıların Growth Hacking sürecini kendileri tasarlaması hedeflemektedir. Dünyadan ilham verici örneklerle, katılımcıların vizyonunu genişleterek daha iyi dönüşüm oranlarını elde etmenin önemli noktaları ele alınmaktadır.

 

Eğitmen: Asya Naz Konukseven (Growth Hacker, Mentor)

Yenilikçi Ürünler: Tasarımda Nasıl Geliştiririz?

Markette ürünler iki kategoriye ayrılır; tasarım değeri olanlar ve pazar ürünleri… Rakiplerden olması gerektiğinden daha fazla ilham almak; hem kısa hem uzun vadede markanın imajını kötü yönde etkiler. Peki bir ürüne tasarım değeri nasıl eklenir? Bir ürünü tasarım olarak etiketlemek için sadece iki çizgi ve ilave bir element yeterli midir?

 

“Design Development” olarak isimlendirilen, ürünün hamurunu oluşturan geliştirme fazı doğru sürdürüldüğünde bir ürünü diğer tüm rakip ürünlerden ayırabilir. Geliştirme fazı neden önemlidir ve ürünü nasıl özel kılar, farklılaştırma hangi noktada devreye girer, nasıl rakiplerden daha yüksek tasarım değerli ürünler oluşturabiliriz; gibi sorulara odaklanan eğitim, tasarımda ürün oluşturma ve geliştirmede araştırma ve konseptin yanı sıra, ürünü özelleştirecek ve farklılaştıracak; tasarım değerini yükseltecek süreç ve bu sürecin nasıl işlemesi gerektiği üzerinde duruyor.

 

Eğitmen: Merve Aydıner (İnovasyon Tasarımcısı)

İş Hayatında Dostoyevski Olmak

İnsanlık, disiplinlerarası etkileşimin bu denli üst düzeyde hissedildiği başka bir çağ yaşamamıştı. Antroposen Çağı adı verilen bu zaman diliminde, yalnızca piyasaları ya da ekonomiyi yorumlamak yetersiz kalıyor. Dünyayı anlamak için, sosyolojinin de edebiyatın da yardımına ihtiyacımız var. Hem de hiç olmadığı kadar!

 

Eğitmen: Dağhan Dönmez (Eğitimci, Sosyolog, Yazar)

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking)

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking); kritik iş kararlarını, süreçleri ve yaklaşımları yeniden tasarlamak üzere kullanıcı ihtiyaçlarından yola çıkarak karşılaşılan zorlukları yaratıcı bir şekilde çözmeyi sağlayan sistematik bir süreçtir.

 

Bu yaklaşım; inovatif ürün, hizmet, süreç ve sistemler geliştirmek üzere tasarlanmış olup; ihtiyaçları ve iç görüleri keşfetme, problemi net bir şekilde tanımlama, fikirleri üretme ve sentezleme, birlikte tasarım yapma ve karar verme, kullanıcılar ile test etme adımlarını içermektedir.

 

Eğitmen: Azra Betül Erdoğdu (Deneyim Tasarımcısı)

İçerik Pazarlama ve Hikayeleştirme

Bu eğitimle, çalışanlarınız doğru içeriği üretmeyi ya da markanız için ajanslarca üretilen içeriğin kullanıcıları yakalayıp yakalamayacağını anlayacak. Kurumsal hesaplarınızın ya da alt sayfaların nitelikli içeriklerle ilgi çekici hale getirilmesinin yöntemlerine hakim olacaklar. Tüm bunları yaparken eğlenceli uygulamalar ile yaratıcı yönleriyle yeniden bağ kuracak ve ekipçe daha çok bağlanıp aynı dili konuşmaya başlayacaklar. Markanız için aradığınız hikayelerin aslında nerede gizlendiğini görmeyi kavrayacaklar.

 

Eğitmen: Bengisu Gençay (Creative Director, Yazar)

Insight Generation & Data-Driven Marketing

Dijital platformların sayısı, tüketicinin geçirdiği sürenin artması, pek çok işlemini bu platformlardan gerçekleştirmesiyle birlikte dijital ayak izi çığ gibi büyüyor. Peki bu verileri nereden ve nasıl toplamak, nasıl okumak, analiz etmek ve yorumlamak gerekiyor? Doğru bir strateji ve metodoloji olmadığında bu veriler tek başına asla yeterli değil, hatta sadece bazı rakam ve kelimelerden ibaret.

 

Eğitmen: Hande Aydın (Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı)

Tasarımda Yeni Etik Kavramı

Değişen dünyamızda etik kavramı, copyright veya sürdürülebilirlikten öte bir kavram olarak müşterilerin markayla ilgili algısını yönetmekte. Markaların belli başlı etik kavramlarla ilişkilerini şeffaf olarak yansıtamadığında müşterileriyle etkili iletişim kuramamak ve ciddi satış bedelleri ödemek zorunda kalmak gibi önemli sorunlarla karşılaştığı bir dönemde, gerçekten etik kavramıyla ilişkimiz ne? Yalnızca rekabete dayalı bir etik algısıyla ne kadar devam edebiliriz?

 

Tasarımdaki yeni etik kavramı, tasarımcıların ve markaların sorumluluğu ve bu sorumluluğun müşteriyle ilişkideki önemi, tasarlanan ürünlerin her anlamda tüm değer kavramları üzerindeki etkileri, etik ve yeni nesil müşteriler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kavramı ve daha nice soruya odaklanan eğitim; tasarım ekiplerinin etik konusundaki prensipleri gözden geçirebilmesine ve sorumlu tasarımlar geliştirerek yeni nesil müşterilerin vefasının kazanılmasına dair fikir çerçevesi sunar.

 

Eğitmen: Merve Aydıner (İnovasyon Tasarımcısı)

Building Instragram Strategy: Zero to Hero

Instagram; doğru hedef kitleyi, bu kitleye erişmek için doğru içerik stratejisini belirlediğinizde, “ilham verdiğiniz” ve “bende olmalı” hissiyatını yarattığınızda, hedef kitleniz üzerinde bağ kurabildiğinizde, bunu doğru reklam stratejisiyle de desteklediğinizde sürdürülebilir ivmeli bir büyüme yakalayabildiğiniz bir platform.

 

Doğru stratejileri adım adım kurarak ilerleyeceğimiz bu eğitimde; marka olarak tüketicinin aklında yer etmek, onları bir müşteriye ve elçiye çevirerek işletmenizin büyüme yolculuğunda nasıl bir paydaşa dönüştürebileceğimizi farklı sektörlerden örneklerle ele alacağız.

 

Eğitmen: Hande Aydın (Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı)

Bilge Çalışanlar Programı

Bilge Çalışanlar Programı, “fark yaratmak için farklı olmak gerekir” düsturundan yola çıkarak, usta filozofların yaşama sanatına dair metinlerinden yararlanır. Amaç, eğitime katılanların kendini ve işini yönetme sanatının metotlarını öğrenmesini, gündelik ve iş hayatlarında pratik olarak bu metotları uygulayabilmesini sağlamak; değişimi dışarıdan bekleyen değil, sorunları kendi içinde çözen; öz motivasyonu sağlayabilen kişiler olmasına yardımcı olmaktır.

 

Eğitmen: Dağhan Dönmez (Eğitimci, Sosyolog, Yazar)

Teklif Alın

  1 İhtiyacınız olan eğitimi kararlaştırıp kişi sayısını belirleriz. Çalışan sayısına göre teklif hazırlarız.

  2Kurumsal eğitimler için lokasyonu belirleriz. Tüm eğitimlerimiz online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir.

  3 Eğitimin sonunda her katılımcıya dijitalde görüntülenip paylaşılabilen sertifika göndeririz.

  Açık Sınıflar

  Açık sınıflar, Üretimhane’de tarih, saat ve katılım ücreti önceden belirlenmiş sınıflardır. Kurum çalışanlarınız, kapalı gruplarla düzenlenen kurumsal eğitimlerin yanı sıra herkesin katılımına açık olan bu eğitimlere de katılabilirler.

  Üretimhane’nin Geliştirdiği Yetkinlikler

  Problem Çözme

  Çalışanlarınız iş hayatındaki problemleri kendileri çözebilsinler diye yenilikçi yöntemler geliştirir ve harekete geçmelerini sağlarız.

  Motivasyon

  Deneyim odaklı kurumsal gelişim eğitimleri ile katılımcıların mesleki gelişimini destekler; farkındalığı ve motivasyonu yükseltiriz.

  Yaratıcılık

  Farklı disiplinlerle tanışma ve özgün fikirleri hayata geçirme cesaretine hepimizin ihtiyacı var. Bu yüzden yaratıcılığı odağımıza alırız.

  Eleştirel Bakış

  Hedefe yönelik farklı bakış açılarının da olabileceğini gösteren kaynaklar ve araçlar ile eleştirel bakışın önemini aşılarız.

  Çalıştığımız Kurumlardan Bazıları