uretimhane-logo

Disiplinlerarası etkinlik ve ortak üretim alanı

Evliya Çelebi Mah.
Sadi Konuralp Cd. No:5/2
34430 Beyoğlu/İstanbul
bilgi@uretimhane.com.tr
+90 212 232 87 49

Kurumunuza özel interaktif eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Üretimhane olarak bireylere yönelik düzenlediğimiz 50’den fazla atölye çalışması ve eğitimin yanı sıra kurumsal eğitimler ile kurumların yanındayız. Her kurumun tıpkı insanlar gibi eşsiz olduklarına inanıyoruz. Tasarladığımız kurumsal gelişim eğitimleri stratejisinin temelinde bu fikir yatıyor.

Sizlere kavramsal ve deneyimsel öğrenme metotlarını yoğun bir şekilde kullandığımız interaktif kurumsal şirket eğitimleri sunuyoruz. Bu eğitimleri, işin hem teorisinden hem de pratiğinden gelen yüksek enerjiye sahip eğitmenlerle birlikte hazırladık. Önceliklerimiz öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, ilham vermek, kurum çalışanlarına farkındalık ve bakış açısı kazandırmak oldu. Kurumsal eğitim içeriklerimizin tamamının uygulama biçimi didaktik değil, tartışmaya ve yaratıcılığa yöneliktir.

Her biri 2-4 saat uzunluğunda, 3-80 kişinin katılımına açık, online veya offline (kurumunuzda) gerçekleştirebileceğimiz eğitimleri kısa açıklamalarla birlikte aşağıdan inceleyebilir, kapsamlı bilgi için ise kurumsal eğitimler kataloğumuzu indirebilirsiniz.

Design 101: Tasarımsal Araştırmaya Giriş

Rekabetin mihenk taşı olarak görülmeye başlandığı tasarım dünyasında fikirler daha ortaya çıkamadan eskiyor. Bilginin çok hızlı aktığı ve aktarıldığı, tasarımda beklentilerin kişisel tatmin dışında katkı, zararsızlık ve sorumluluk üzerine kurulmaya başlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir yığın içerisinde, gerçek bir ilhama ulaşmak ve bu ilhamı benzersiz bir ürün olarak sunabilmek mümkün mü?

 

Bu sorunun cevabı, tasarımın 0 noktası olarak kabul edilen tasarımsal araştırmada saklı. Her bir fikrin yola çıkmaya değer olup olmadığının sorgulanması, araştırmanın derinleştirilmesi ve genişletilmesi, nokta atışı araştırma, benzersiz ürüne ulaşmak için neler yapılması gerektiği gibi sorulara odaklanan eğitim, tasarım ekiplerinin en büyük handikabı olan sürekli yeni fikir üretme durumunun nasıl verimlilikle çözülebileceğine odaklanarak tasarımda araştırma metodolojisi üzerinde duruyor.

 

Eğitmen: Merve Aydıner (İnovasyon Tasarımcısı)

Roman Karakterleriyle Liderliği Anlamak

Liderlik üzerine çokça yazıldı, çokça konuşuldu. Bu zamana dek yapılan tanımlamalardan çok farklı olarak, edebiyat tarihindeki beyaz yakalı roman karakterlerini anlamak ve liderlik yöntemleri bakımından vaka çalışmalarında kullanmak ilk kez bu eğitimin konusu olacak.

 

Eğitimde, dünyayı anlamlandıran, bütüncül bakan, öncü ve etkili liderler/yöneticiler olmak için gerekli, beceri, bilgi, tutum ve inovatif bakış açısı aktarımı amaçlanmaktadır.

 

Eğitmen: Dağhan Dönmez (Eğitimci, Sosyolog, Yazar)

İletişim ve Olumsuz Duygularla Başa Çıkma

Hepimiz gün içerisinde çeşitli duygular hissederiz. Bunlardan bazıları olumlu duygular iken, bazıları olumsuz olabilir. Daha çok erken yaşlarda, bu duygularla nasıl baş edebileceğimizi öğrenmeye çalışırız. Bu noktada sağlıklı olan ya da olmayan bazı başa çıkma stratejileri geliştiririz. Kimileri duygularını kolayca yönetebilirken, kimileri bu konuda çok zorlanabilir. Bu alanda, Marsha Linehan tarafından geliştirilen “Diyalektik Davranış Terapisi” çok önemli katkılar sağlamaktadır. Başlangıçta duygularını düzenlemekte zorlanan, ciddi öfke kontrol sorunları yaşayan, kendine ve çevresine zarar veren kişiler için geliştirilmiş bir model olan diyalektik davranış terapisi, zamanla günlük yaşamdaki ve iş yaşamındaki iletişim pratikleri içerisinde de kullanılmaya başlanmıştır.

 

Bu eğitimde duygularımızı daha iyi tanımak, zorlayıcı duygularla başa çıkmak, sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmek ve bunları iletişimde etkin bir şekilde kullanabilmek üzerine çalışacağız. Diyalektik Davranış Terapisi’nin “Beceri Eğitimleri” de bize doğru teknikleri öğrenme noktasında yardımcı olacak.

 

Eğitmen: Merve Tarhan (Klinik Psikolog, Psikoterapist)

Tasarımda Yeni Etik Kavramı

Değişen dünyamızda etik kavramı, copyright veya sürdürülebilirlikten öte bir kavram olarak müşterilerin markayla ilgili algısını yönetmekte. Markaların belli başlı etik kavramlarla ilişkilerini şeffaf olarak yansıtamadığında müşterileriyle etkili iletişim kuramamak ve ciddi satış bedelleri ödemek zorunda kalmak gibi önemli sorunlarla karşılaştığı bir dönemde, gerçekten etik kavramıyla ilişkimiz ne? Yalnızca rekabete dayalı bir etik algısıyla ne kadar devam edebiliriz?

 

Tasarımdaki yeni etik kavramı, tasarımcıların ve markaların sorumluluğu ve bu sorumluluğun müşteriyle ilişkideki önemi, tasarlanan ürünlerin her anlamda tüm değer kavramları üzerindeki etkileri, etik ve yeni nesil müşteriler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kavramı ve daha nice soruya odaklanan eğitim; tasarım ekiplerinin etik konusundaki prensipleri gözden geçirebilmesine ve sorumlu tasarımlar geliştirerek yeni nesil müşterilerin vefasının kazanılmasına dair fikir çerçevesi sunar.

 

Eğitmen: Merve Aydıner (İnovasyon Tasarımcısı)

Growth Hacking ve Marketing

İlk defa 2010 yılında duyduğumuz Growth Hacking; bir iş modelinin pazara çıkmadan doğru ve verimli analizlerle, en kısa sürede sınırlı kaynaklarla kullanıcıya ulaşarak, en yüksek performansı vermesi demektir. Sean Ellis tarafından ortaya atılan bu strateji yöntemini uygulayanlara ise Growth Hacker denilmektedir. Eğitimin amacı, katılımcıların Growth Hacking sürecini anlayarak, kendi iş hayatlarında uygulamalarını sağlamaktadır.

 

Eğitim, dijital pazarlama sonuçlarını iyileştirmek için veriye dayalı ve uyarlanabilir Growth Hacking kültürünü entegre etmeyi amaçlamaktadır. Google Analytics aracılığıyla trafik ve ürün kullanım verilerini takip ederek analiz ve sonuçlar elde etmeyi öğretmektedir. AARRR huni tasarımının ve kullanıcı başına LTV/CAC’yi hesaplamanın öneminin farkındalığını yaratarak katılımcıların Growth Hacking sürecini kendileri tasarlaması hedeflemektedir. Dünyadan ilham verici örneklerle, katılımcıların vizyonunu genişleterek daha iyi dönüşüm oranlarını elde etmenin önemli noktaları ele alınmaktadır.

 

Eğitmen: Asya Naz Konukseven (Growth Hacker, Mentor)

Yenilikçi Ürünler: Tasarımda Nasıl Geliştiririz?

Markette ürünler iki kategoriye ayrılır; tasarım değeri olanlar ve pazar ürünleri… Rakiplerden olması gerektiğinden daha fazla ilham almak; hem kısa hem uzun vadede markanın imajını kötü yönde etkiler. Peki bir ürüne tasarım değeri nasıl eklenir? Bir ürünü tasarım olarak etiketlemek için sadece iki çizgi ve ilave bir element yeterli midir?

 

“Design Development” olarak isimlendirilen, ürünün hamurunu oluşturan geliştirme fazı doğru sürdürüldüğünde bir ürünü diğer tüm rakip ürünlerden ayırabilir. Geliştirme fazı neden önemlidir ve ürünü nasıl özel kılar, farklılaştırma hangi noktada devreye girer, nasıl rakiplerden daha yüksek tasarım değerli ürünler oluşturabiliriz; gibi sorulara odaklanan eğitim, tasarımda ürün oluşturma ve geliştirmede araştırma ve konseptin yanı sıra, ürünü özelleştirecek ve farklılaştıracak; tasarım değerini yükseltecek süreç ve bu sürecin nasıl işlemesi gerektiği üzerinde duruyor.

 

Eğitmen: Merve Aydıner (İnovasyon Tasarımcısı)

İş Hayatında Dostoyevski Olmak

İnsanlık, disiplinlerarası etkileşimin bu denli üst düzeyde hissedildiği başka bir çağ yaşamamıştı. Antroposen Çağı adı verilen bu zaman diliminde, yalnızca piyasaları ya da ekonomiyi yorumlamak yetersiz kalıyor. Dünyayı anlamak için, sosyolojinin de edebiyatın da yardımına ihtiyacımız var. Hem de hiç olmadığı kadar!

 

Eğitmen: Dağhan Dönmez (Eğitimci, Sosyolog, Yazar)

Yaratma Cesareti

“Yaratma deneyim ile ilişkilidir ve merakın korkuyu yenmesi hâlidir. Cesaret; korku, acı, risk ve belirsizliğe karşı başa çıkabilme yetisidir.”

 

Yaratıcı edim ile beyin arasında bir ilişki var mı? Geleceği kim tasarlıyor? 21. yüzyıl becerilerinde ve gelecek trendlerinde yaratıcı düşünme neden önem kazandı? Cesaretin çeşitleri nedir? Yaratma cesareti edinmek bize neler sağlar? Bu ve benzeri sorulardan hareketle başlayan eğitim, yaratıcılık kavramına ilişkin örnekler ve ölçümlemeler üzerinden devam eder. Yaratıcı olma farkındalığı hakkında bilgiler paylaşılır. Beyin fırtınası çemberinde mini bir oyun ile tamamlanır.

 

Eğitmen: Gizem Aytaç (Yaratıcı Girişimci, Tasarımcı)

Bilge Çalışanlar Programı

Bilge Çalışanlar Programı, “fark yaratmak için farklı olmak gerekir” düsturundan yola çıkarak, usta filozofların yaşama sanatına dair metinlerinden yararlanır. Amaç, eğitime katılanların kendini ve işini yönetme sanatının metotlarını öğrenmesini, gündelik ve iş hayatlarında pratik olarak bu metotları uygulayabilmesini sağlamak; değişimi dışarıdan bekleyen değil, sorunları kendi içinde çözen; öz motivasyonu sağlayabilen kişiler olmasına yardımcı olmaktır.

 

Eğitmen: Dağhan Dönmez (Eğitimci, Sosyolog, Yazar)

Teklif Alın

  1 İhtiyacınız olan eğitimi kararlaştırdıktan sonra kişi sayısını belirleriz. Çalışan sayısına göre teklif hazırlarız.

  2Kurumsal eğitimler için lokasyon planlaması yaparız. Tüm eğitimlerimiz online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir.

  3 Eğitimin sonunda her katılımcıya dijitalde görüntülenip paylaşılabilen akıllı sertifika gönderimi yaparız.

  Açık Sınıflar

  Açık sınıflar, Üretimhane’de tarih, saat ve katılım ücreti önceden belirlenmiş sınıflardır. Kurum çalışanlarınız, kapalı gruplarla düzenlenen kurumsal eğitimlerin yanı sıra herkesin katılımına açık olan bu eğitimlere de katılabilirler.

  Üretimhane’nin Geliştirdiği Yetkinlikler

  Problem Çözme

  Çalışanlarınız iş hayatındaki problemleri kendileri çözebilsinler diye yenilikçi yöntemler geliştirir ve harekete geçmelerini sağlarız.

  Motivasyon

  Deneyim odaklı kurumsal gelişim eğitimleri ile katılımcıların mesleki gelişimini destekler; farkındalığı ve motivasyonu yükseltiriz.

  Yaratıcılık

  Farklı disiplinlerle tanışma ve özgün fikirleri hayata geçirme cesaretine hepimizin ihtiyacı var. Bu yüzden yaratıcılığı odağımıza alırız.

  Eleştirel Bakış

  Hedefe yönelik farklı bakış açılarının da olabileceğini gösteren kaynaklar ve araçlar ile eleştirel bakışın önemini aşılarız.

  Çalıştığımız Kurumlardan Bazıları