Service Design Eğitimi

10 Ocak-7 Şubat 2024, 19.30-22.30
5 Hafta | Online | Uygulamalı

Servis tasarımı üzerine yetkinlik kazanmak isteyenler için kapsamlı bir eğitim.

10 Ocak’tan 7 Şubat’a kadar her hafta Çarşamba günü, 19.30-22.30 saatleri arasında Zoom üzerinden gerçekleşecek Service Design Eğitimi’nin yürütücülüğünü Accenture’da Sr. UX Designer olarak çalışan Özge Sevindir üstlenecek.

Yeni dönem hakkında bilgi alın:

  Açıklama

  Service design (servis tasarımı) müşteriler için değerli bir deneyim yaratmak amacıyla dijital ve fiziksel etkileşimleri bir araya getirme sanatıdır.

  Service Design Eğitimi, bir hizmet geliştirme sürecini makro seviyede ele alır. Bir hizmetin yaratılma sürecinde farklı temas noktalarının bütüncül bir deneyim sunabilmesi için hangi dinamiklerin önemli olduğunu inceler. Bu dinamikler people, policies, processes, systems, touchpoints gibi bir ekosistemin farklı elementleridir.

  Bir hizmet deneyimini front-stage (kullanıcıların etkileşime girdiği temas noktaları) ve back-stage (kullanıcıların görmediği boyut – çalışanların/sistemlerin etkileşimi) olmak üzere iki boyutuyla “end-to-end” ve “surface-to-core” olarak inceleyen servis tasarımı disiplini, bu eğitim kapsamında geniş bir şekilde ele alınacaktır. Eğitimin ilk haftasında eğitim boyunca işlenecek case’in aktarımı yapılacak, ikinci haftadan itibaren eğitime özel hazırlanmış case üzerinden servis tasarımı metot ve teknikleri adım adım uygulanacaktır.

  Eğitim Programı

  1. Hafta: 10 Ocak Çarşamba, 19.30-22.30

  • Servis Tasarımı ve UX Tasarımı Disiplinlerinin Konumlanması: Servis ve Ürün Kavramlarının Farkı
  • Design Thinking Metotlarının Servis Design ile İlişkisi
  • Servisler ve Tasarım Yaklaşımları
  • Servis Tasarımının Bileşenleri
  • Servis Tasarımının Faydaları ve Aşamaları
  • Servis Tasarımcısı (Service Designer)
  • Servis Tasarımının Temel Prensipleri
  • Case Aktarımı

  2. Hafta: 17 Ocak Çarşamba, 19.30-22.30

  • Servis Tasarımı Toolbox: Servis Tasarımı Metodolojisinde Kullanılabilecek Teknikler Seti
  • Adım 1: Discover
   • Servislerin Kalbinde: İnsanlar ve Etkileşimler
   • Problemler ve Fırsat Alanlarını Tanımlama
   • Servis Tasarımında İçgörü (Insight) Toplama Metotları
   • Hangi İçgörü Toplama Methoduna Başvurulacağına Karar Verme
   • Araştırma Planı Kurgulama
   • Aktivite: Verilecek Case’e Uygun Araştırma Metotlarının Kurgulanması
   • Persona Oluşturma
   • Co-creative Aktivite: Araştırma Çıktılarına Göre Persona Tanımlama

  3. Hafta: 24 Ocak Çarşamba, 19.30-22.30

  • Adım 2: Define
   • Service Proposition Tanımlama
   • Service Ecosystem Tanımlama
   • Touchpoint’leri Belirleme: Touchpoints Matrix
   • Servis Aktörlerinin Tanımlanması (Actors Mapping)
  • Adım 3: Design I
   • Ideation Teknikleri
   • Ideation Becerilerini Geliştirmenin Yolları
   • Fikir Önceliklendirme Yöntemleri
   • Workshop Yönetimi Becerileri
   • Service Scenarios: Olası Servis Deneyimi Senaryoları Üzerine Brain-storming
   • Storyboarding Yöntemini Deneyimleme

  4. Hafta: 31 Ocak Çarşamba, 19.30-22.30

  • Adım 3: Design II
   • Tekniğe Derinlemesine Bakış: Service Blueprinting
   • Aktivite: Case’de Verilen Hizmet Tanımı İçin Service Blueprinting Metotunun Uygulanması
   • Aktivite: Service Blueprinting Çıktıları Üzerine Ideation Çalışması

  5. Hafta: 7 Şubat Çarşamba, 19.30-22.30

  • Adım 4: Reflect
   • Deneyim Prototipleme Yöntemleri (Role Playing, Desk Prototyping, Journey Maps vb.)
   • Aktivite: Online Storyboard Üzerinden Role Playing
  • Servis Deneyiminin Ölçümlenmesi
  • Servis Tasarımında Challenge’lar
  Eğitim Formatı

  Bu eğitim, interaktif aktiviteler ile zenginleştirilmiştir. Birbirini besleyecek aktiviteler serisi ile teorik bilgileri uygulayarak pekiştirebileceksiniz. Eğitim formatı şunları içerir:

  – Sektörden deneyimler (tips and tricks)
  – Aktivite çıktılarınıza eğitmen tarafından geri bildirim verilmesi
  – Faydalı kaynak önerileri
  – Soru-cevap ortamı

  Kazanımlar

  – Servis tasarımı disiplinini bütüncül olarak öğrenirsiniz.
  – Mevcut bir hizmetin optimizasyonunda ve yeni bir servis deneyimi kurgulamada servis tasarımı pratiklerinin nasıl yardımcı olduğunu kavrarsınız.
  – Servis tasarımının farklı aşamalarında (içgörü toplama, tasarım, valide etme) kullanabileceğiniz teknikleri öğrenirsiniz.
  – Hizmet veya ürün geliştirmeye holistik açıdan bakmanın önemini kavrarsınız.
  – Servis tasarımının core prensipleri ile bakış açınızı genişletirsiniz.

  Kimler Katılabilir?

  Service Design Eğitimi, ürün geliştirme süreçlerinin servis deneyimi ölçeğinde nasıl tasarlandığına dair bir bakış açısı kazanmak isteyen; bir hizmetin tasarlanma, sunulma ve iyileştirilme süreçlerinde kullanılan yöntemleri öğrenmek isteyen ve bu alana ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.

  Tasarımın farklı alanlarından gelenler, kariyerini Service Designer olarak şekillendirmek isteyenler, proje ve ürün yöneticileri, iş analistleri, girişimciler, UX alanında çalışan ve ürün geliştirme süreçlerinde rol alan herkes için uygun bir eğitimdir.

  Katılım için herhangi bir ön bilgi gerekli değildir.

  Materyaller

  Eğitimde Zoom kaydı alınır ve video kayıtları katılımcılarla eğitimin bitiminden 30 gün sonrasına kadar izleyebilecekleri şekilde paylaşılır. Böylece öğrenilen konuları tekrar etme ve kaçırılan dersleri takip etme imkânı sağlanır.

  Eğitimde kullanılan tekniklere ait şablonlar, checklist’ler, okuma önerileri ve kullanılan tüm kaynak dokümanlar da katılımcılarla ayrıca paylaşılacaktır.

  Sertifika

  Eğitim programının sonunda katılımcılara Üretimhane’nin çatı kuruluşu olan Academy of Arts and Design London tarafından İngilizce dilinde başarı sertifikası düzenlenir. Sertifikalar LinkedIn uyumludur; dijitalde görüntülenip paylaşılabilir ve üzerindeki QR kod ile doğrulanabilir.

  Sertifika Şartları:
  – Eğitime en az %80 oranında katılım sağlamak.
  – Sınıf içi yapılan çalışmalara dahil olmak.

  Gereksinimler

  Eğitim süresince FigJam üzerinden yapılacak uygulamalar için Figma’ya ücretsiz kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

  eğitmen

   

  Özge Sevindir
  Sr. UX Designer

   

  Özge Sevindir, sci-fi ve teknoloji, teknoloji felsefesi, co-creative workshop planlama, kullanıcı araştırmaları, deneyim haritaları oluşturma, arayüz tasarımı gibi alanlara ilgi duyan ve kariyerini full-time UX Designer olarak sürdüren bir tasarımcıdır. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnteraktif Medya Tasarımı programından mezun oldu. 2019’da İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum yüksek lisans programının yarısını tamamladı. 2014’ten bu yana kurumsal firmalarda UX danışmanlığı, ürün firmalarında UX Designer rollerinde görev aldı. 2022’den beri Accenture firmasında Senior UX Designer olarak çalışmaktadır. Mevcut rolündeki sorumluluklarını UX takım yönetimi, iş analistleri ve yazılım ekipleri ile yakın çalışma, kompleks iş problemlerine tasarım çözümleri sunma, atölyeler düzenleme, tasarımları kullanıcılarla valide etme gibi görevler oluşturmaktadır.

  kayıt ve ödeme

  • Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
  • Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
  • Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
  • Kredi kartıyla yapılan ödemelerde 3, 6 ve 9 taksit imkânı vardır.

  • Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.