Sanat ve Yaratıcılığın Nörobilimi: Sanat Nasıl Dönüştürür?

Ücretsiz Etkinlik

6 Şubat 2024, 19.30-22.30

Seren P. İlkdoğan ile “Sanat ve Yaratıcılığın Nörobilimi: Sanat Nasıl Dönüştürür?” 6 Şubat Salı günü, 19.30-22.30 saatleri arasında Zoom üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Etkinlikte sanatın iyileştirici ve dönüştürücü etkisi nörobilimsel açıdan ele alınacak ve katılımcılar kendi sanat eserlerini üreterek yaratıcı sürecin etkisini keşfe çıkacaklar.

Kontenjan doldu. Yoğun ilginize teşekkür ederiz.

Açıklama

Yaratıcılık, doğumundan itibaren her insanın bilişsel üretim sürecinin kaynağıdır. Karşılaştığımız basit ya da karmaşık birçok konu ve rastlantı, yaratıcı bir faaliyet içerir. Düşünsel süreçleri, hayal gücünü, problem çözme becerilerini, uyumu ve esnekliği içeren bu kapsamlı kavramı, “Sanat ve Yaratıcılığın Nörobilimi: Sanat Nasıl Dönüştürür?” etkinliğinde ele alıyoruz ve kavramı daha iyi anlamak için birtakım sorular yöneltiyoruz:

Evrimsel süreçte insanı diğer canlılardan ayıran gelişmiş zekası ile insanın yaratıcı potansiyeli arasındaki ilişki nedir? Sanat ve yaratıcılığın insan beynine etkisine dair ortaya konmuş güncel çalışmalar bize ne söylüyor? İnsanın yaratıcı potansiyeli kişilik yapısına bağlı olarak değişim gösteriyor mu? Beynin plastisitesi sayesinde yaratıcılık geliştirilebilir mi? Farklı sanat disiplinleri ve nörobilim çalışmalarını birleştiren nörosanat (neuroarts) nedir? Sanat bedensel, zihinsel ve fiziksel olarak iyileştirir mi?

Not: Etkinlik süresince yapılacak uygulamalar için yanınızda A4 kağıt, renkli kalemler, dergi/gazete, makas ve pritt bulundurmalısınız.

konuşmacı

Seren P. İlkdoğan, dışavurumcu sanat terapi uygulayıcısı ve Curative Arts’ın kurucusudur. Pratiğinde farklı sanat modalitelerini bir araç olarak kullanarak intermodel yaklaşımla yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlık vermekte, çeşitli kurum ve gruplarla sanat terapi atölyeleri düzenlemektedir. Potansiyel terapötik alanlar olarak müze ve çeşitli sanat galerilerinde proje ve atölye çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır. 2023 yılı Temmuz ayında Sakıp Sabancı Müzesi iş birliğiyle, izleyicinin sanata farklı perspektiften bakmasına odaklanan bir yöntem sunarak kalıcı koleksiyona yönelik “Müzede An’da” projesini hayata geçirmiştir ve proje kapsamında sanat terapi atölyeleri yürütmektedir.

Sotheby’s Institute of Arts Londra’da Sanat Tarihi ve Yönetimi eğitiminin ardından Türkiye’de Klinik Psikoloji yüksek lisansını “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Dışavurumcu Sanat Terapisi” başlıklı projesiyle bitirmiş ve Bilgi Üniversitesi “Yaratıcı Hareket” sertifika programını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Psikiyatri Servisi’nde “Ruhsal Bozukluklarda Sanat Terapi” sertifika programını, teorik eğitimi ile eş zamanlı olarak hastalarla sanat terapi grup çalışmalarını süpervizyon kapsamında sürdürmüştür. Programı, Sakıp Sabancı Müzesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü “Ruhsal Bozukluklarda Müze Odaklı Sanat Terapisi” başlıklı projeyle tamamlamış ve Ruhsal İyileştirim Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur. İleri düzey sanat terapisi eğitimlerinin yanı sıra uluslararası düzenlenen konferanslara katılmış, psikodinamik yönelimli psikoterapi eğitimi ve psikanalize giriş seminerlerini tamamlamış ve kendi psikanaliz sürecinden geçmiştir.

2023 yılında bireylere, topluluklara ve kurumlara yaratıcı, sembolik ve sanatsal dışavurum aracılığıyla içsel süreçlerine dair farkındalık kazanmaları için güvenli bir alan sunmak amacıyla Curative Arts’ı kurmuştur ve tüm çalışmalarını bu çatı altında aktif olarak sürdürmektedir.

kayıt

Etkinliğe katılım ücretsizdir ve kontenjan sınırlıdır. Kayıt için Zoom Kayıt Formu’nu doldurmanız gerekmektedir. Kayıt formunu doldurduktan sonra e-posta adresinize otomatik olarak Zoom katılım bağlantısı gönderilecek. Etkinliğe bu bağlantı üzerinden bağlanabileceksiniz.