Sanat Terapisi Sertifika Programı

18 Şubat-24 Mart 2024, 10.00-18.00
5 Modül | 40 Saat | Uygulamalı

Sanat terapisi konusunda kendini geliştirmek, profesyonel çalışmalar yürütmek isteyenler için Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen sertifika programı.

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş eğitmenliğinde gerçekleşecek 40 saatlik program, 18 Şubat-24 Mart tarihleri arasında, Pazar günleri 10.00-18.00 saatlerinde, Zoom üzerinden canlı olarak ilerleyecek.

Açıklama

Sanat terapisi, bireylerin biyo-psiko-sosyal gelişiminde, bilişsel bütünlüğün korunmasında ve zihinsel iyileşme süreçlerinde sanatsal pratiklerden yararlanarak, onarım ya da destek amaçlı müdahalelerde bulunma sürecidir. Bu süreçte kişinin ilgi, beceri ve yaratıcıklarına uygun, öznel bir programla hareket edilir. Sanat terapisi konusunda eğitimli uzmanlar, kişinin çatışmalarını ve sorunlarını çözebilmesi, davranış yönetimi becerilerini geliştirmesi, özbilincini artırıp içgörü sahibi olması için sanatı bir aracı olarak kullanırlar.

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Sanat Terapisi Sertifika Programı, katılımcıları etkili ve kanıta dayalı sanat terapisi yöntemleri konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. 5 modülden oluşan 40 saatlik eğitim süresince; sanat terapisinin kullanım alanlarından yöntemlerine, ilişkili kavram ve kuramlardan uygulama örneklerine kadar pek çok konu interaktif bir şekilde işlenecek.

Eğitim Takvimi

18 Şubat 2024 Pazar, 10.00-18.00 | 1. Modül: Tanımlar, Türler ve Modeller
25 Şubat 2024 Pazar, 10.00-18.00 | 2. Modül: Sanat Terapisi Uygulamaları
[3 Mart 2024 Pazar günü ders yapılmayacaktır.]
10 Mart 2024 Pazar, 10.00-18.00 | 3. Modül: Kavramlar ve Kuramlar
17 Mart 2024 Pazar, 10.00-18.00 | 4. Modül: Avrupa ve Amerika Ekolü Sanat Terapileri
24 Mart 2024 Pazar, 10.00-18.00 | 5. Modül: Kaynaklar, Meditasyon ve Sınav

Eğitim Programı
1. MODÜL

TANIMLAR, TÜRLER VE MODELLER

– Sanatın Temel Kavramları, Akımlar ve Örnekler
– Sanat, Terapi ve Sanat Terapisi
– Sanat Terapisinin Alt Dalları: Görsel Sanatlar, Resim, Dans ve Hareket, Biblioterapi, Meditasyon
– Dışavurumcu, İntermodel ve Yaratıcı Sanat Terapisi Modelleri
– Psikoterapistlerin Oluşturduğu Bireysel Karma Sanat Terapisi
– Expression/Dışavurum ve Terapötik Süreç
– Psikolojik İyi Oluş, Akış ve Otomatizm
– İlk-El (İlk Elden Orada Bulunma Hali)
– Türkiye’de Sanat Terapisinin Tarihçesi
– Avrupa ve Amerika’da Sanat Terapisi
– Sanat Terapisinde Psikoterapistin ve Sanat Eğitimcisinin Rolü
– Günümüz Sanat ve Terapi Ortamı

2. MODÜL

SANAT TERAPİSİ UYGULAMALARI

– Resim Terapisi Uygulaması
– Görsel Sanatlar Terapisi Uygulaması: Kolaj Çalışması
– Hareket Terapisi Örnekleri: Oturarak Dans Ediyorum, Bedenimi Kontrol Ediyorum Etkinliği
– Meditatif Resim-Meditasyon Uygulaması
– Sanatın Psikoterapi ve Psikiyatrik Rehabilitasyondaki Yeri
– Tanı Koymada Sanat Terapisi
– Ölçme ve Değerlendirme
– Sağaltımda Sanat ve Güncel Sanat Terapisi
– Dışavurumcu Psikoterapiler

3. MODÜL

KAVRAMLAR VE KURAMLAR

– Sanat Terapisi Kavramları
– Sanat Terapisinin Faydaları
– Sanat Terapisiyle İlişkili Kavram ve Kuramlar
– Ego Savunma Mekanizmaları, 3. Alan, Geçiş Nesnesi, Geçiş Alanı, Narsisizm
– Oyun Teorisi: Oyun Terapisi Bağlamında Çeşitli Görsel Testler
– Yaratıcılık: Yaratıcı Düşünme ve Beyin

4. MODÜL

AVRUPA VE AMERİKA EKOLÜ SANAT TERAPİLERİ

– Sanat Terapi Alanında Uygulama Örnekleri
– Avrupa Ekolü Sanat Terapisi Uygulamaları
– Amerika Ekolü Sanat Terapisi Uygulamaları

5. MODÜL

KAYNAKLAR, MEDİTASYON VE SINAV

– Sanat Terapisinde Resim Yorumlama ve Önemi
– Sanat Terapisi Alanında Yapılmış Çalışma ve Makalelerin İncelenmesi
– Kaynak Kitaplar, Müzikler ve Filmler
– Kapanış Meditasyonu
– Erk Hayvanı Çalışmaları
– Şamanik ve Mistik Meditatif Uygulamalarla Sembolik İmgelem Çalışmaları
– Genel Tekrar ve Sertifika Sınavı

Kazanımlar

– Sanat ve terapi tarihçesini, sanat terapisinin temel işleyiş prensiplerini öğrenmek,
– Sanatsal ifade aracılığıyla bireylerin duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak çalışma örneklerini incelemek,
– Sanat terapisi örnekleriyle birlikte Türkiye ve dünyada alanda çalışan, yer alan, eser üreten sanatçı, psikiyatr ve psikologların çalışmalarını incelemek,
– Ruh sağlığı profesyonellerini yaratıcılığın ve sanatın iyileştirici gücüyle tanıştırmak,
– COVID-19 ile yaşanan pandemi sürecinde bireylerin duyduğu kaygı ve olumsuz ruh hallerine olumlu etki sağlamak,
– Hayal gücünü, yaratıcılığı, fiziksel becerileri ve iletişim becerilerini geliştirmek,
– Durumların arkasında yatan büyük resmi görebilme potansiyelini kazandırmak,
– Sanat yoluyla stresi azaltmayı, endişe ve korkuları yenmeyi sağlamak,
– Katılımcıların uzmanlık alanlarına veya kariyer hedeflerine yönelik farklı bakış açıları kazandırmak,
– Gelişimsel süreçlerin sanat yoluyla ifadesi üzerine bilgi dağarcığını geliştirmek,
– Rutin iş yaşamında gölgelenebilen kişisel yaratıcılıkla yeniden bağlantıya geçilerek, yaratıcılığı yapılan çalışmaların odağına almak.

Kimler Katılabilir?

Sanat Terapisi Sertifika Programı’na psikiyatri hekimleri ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, pedagoglar, anaokulu öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları, sanat alanlarında eğitim almış profesyoneller ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilirler.

Türkiye’de tüm eğitim kurumları gibi Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi de bu sertifika programı ile katılımcılara ‘terapist/psikoterapist’ unvanı kazandırmaz. Bu alanda unvan ve yetki, yasal kanun ve yönetmelik çerçevesinde yalnızca üniversite diploması ile kazanılabilir ve tanımlanabilir.

Materyaller

Eğitim süresince kullanılan tüm sunumlar ve kaynak dokümanlar (görsel materyaller, kitaplar, tezler, makaleler, müzikler, videolar ve destekleyici makaleler dahil geniş bir dokümantasyon) katılımcılarla paylaşılır. Böylece öğrenilen konuları tekrar etme ve kaçırılan dersleri takip etme imkânı sağlanır.

Sertifika

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika düzenlenecektir.

Sertifika Şartları:
– Programa en az %80 oranında katılım sağlamak.

– Eğitimin sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan almak.

Gereksinimler

Sanat Terapisi Sertifika Programı’nda katılımcıların bilişsel aktivitelerini artırmayı ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçlayan uygulama odaklı bir yöntem izlenmektedir. Eğitim süresince yapılacak uygulamalar için yanınızda resim kağıdı, A4 kağıt, canson kağıt, kraft kağıt, eski gazete ve dergiler, mukavva, kumaş parçaları, kurşun kalem, renkli kalemler, keçeli kalemler, soft pastel boya, marker, suluboya, suluboya bandı, kağıt bandı, su kabı, boş bir kutu (metal, karton, ayakkabı kutusu vb.) peçete, renkli bantlar, tel zımba, delgeç, fırça, kil, pipet, yapay kuş tüyü, oyun hamuru, uhu, makas, kumaş, ip, boncuk gibi malzemeler bulundurmalısınız.

eğitmen

 

Eda Öz Çelikbaş
Sanatçı ve Akademisyen

 

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, Gazi Üniversitesi Sanatta Yeterlik mezunudur. Resim Bölümü’ndeki lisans eğitimine devam ederken Polonya’da 1 yıl eğitim almıştır. Finlandiya, Romanya ve Polonya’da sanat terapisi alanında çalıştaylar ve eğitimler gerçekleştirmiş; Finlandiya’da alanla ilgili araştırma projesine hak kazanmıştır.

Sanat çalışmalarına Türk kahvesi, nazar, Türk sembolleri, Türk öğretileri, Orta Asya ve Türk Boyları, Yörükler, yerel inanışlar, Şamanizm, mistisizm, etnisite, semiyotik, sembolizm ve kültürel sembolizm, sembolik imgelem gibi konular eşliğinde başlamıştır. Bu çalışmaların ardından sembolizmin, sembolik ve kültürel imgelemin ve dışavurumculuğun devamı olarak sanat terapisi alanında çalışmalar yapmıştır. Latin danslarını dans ve hareket terapisine entegre etmiştir. 2012 yılından beri sanat ve terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir ve Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD) üyesidir. 6 adet kişisel sergisi ve yurt içi-yurt dışı olmak üzere çok sayıda karma sergisi olan sanatçı, malzeme resmi ile sanatla terapi alanına farklı atölye fikirleri sunarak, geleneksel sanatlardan da öneriler getirmektedir. Sanat ve terapi bağlamında da düzenli olarak yurt içi ve yurt dışı çalıştaylar ve projeler gerçekleştirmektedir.

Sanat terapisi alanında Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans eğitiminde, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim merkezlerinde derslerini yürütmektedir. Avrupa’da ve Türkiye’de çeşitli devlet kurumlarında proje ortağı ve proje yöneticisi olarak yer almaktadır. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

kayıt ve ödeme

• Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
• Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
• Kredi kartıyla yapılan ödemelerde 3, 6 ve 9 taksit imkânı vardır.
• Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.