Sanat Tarihi Seminerleri

23 Ekim-21 Kasım 2019, 19.30-21.30

Üretimhane, sanat yapıtlarına ve sanat tarihine yönelik yeni tartışma alanları açma, yeni yorumlama ve düşünme biçimleri geliştirme amacıyla Sanat Tarihi Seminerleri düzenliyor.

23 Ekim’de “Algının Dönüşümü: Sanat Yapıtlarına ve Görüntülere Nasıl Bakıyoruz?” başlığıyla Nilgün Yüksel, 30 Ekim’de “Eski Evlere Yeni Âdetler: Müze ve Sanat İlişkisi” başlığıyla Burçak Madran, 21 Kasım’da “Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatta Kadının Konumu” başlığıyla Burcu Pelvanoğlu Üretimhane’de olacak.

Açıklama

1. Seminer: 23 Ekim – 19.30-21.30
Algının Dönüşümü: Sanat Yapıtlarına ve Görüntülere Nasıl Bakıyoruz? – Nilgün Yüksel

İkiz Kuleler, terk edilmiş bir ev, Shakespeare, Hitchcock Sineması, Matrix, reklamlar, Andy Warhol, Dövüş Kulübü bir araya gelebilir mi? Bir araya geldiklerinde bizim dünyamızı nasıl dönüştürürler? Arzunuzun, yanılgınızın sınırları nereye kadar gider?

Biricik, tek ve eşi benzeri olmayan sanat yapıtı düşündüğümüz kadar özgür müdür? İçinde yetiştiğimiz kültür, aidiyetlerimiz, tabularımız yapıta bakışımızı ne kadar etkiler? Yapıtın anlamı bakan göz kadar çoğalması mıdır? Yoksa hepsi birer aldatmaca mı?

Bu seminerde fiziksel algıdan yola çıkıp içgüdülerimizin ve koşullanmaların bakışımızı nasıl belirlediğini sorguluyor, kültür üzerinden sanat yapıtına bakıp algılarımızın sınırlarında geziniyoruz.

2. Seminer: 30 Ekim – 19.30-21.30
Eski Evlere Yeni Âdetler: Müze ve Sanat İlişkisi – Burçak Madran

15. yüzyılın sonlarından itibaren kurumsallaşmaya başlayan müze yapısı, “Altın Çağı” olarak nitelendirilen 19. yüzyıldan itibaren kapsam ve koleksiyonlar olarak türlere ayrılmaya başlar. Temel olarak, tarih, arkeoloji, bilim ve sanat konularını barındıran müzelerin 20. yüzyıl ortasından itibaren içerik, işlev, iletişim, yönetim olarak yenilenmesi, değişimleri süreçleri günümüzde de devam etmektedir. Müzelerin geleneksel işlevleri, bu işlevlerdeki gelişimler, toplumsal yaşama adaptasyonları konularının ve dolayısıyla koleksiyonlarının çeşitlenmesi, alt kategorilere ayrılmasıyla yeniden ve yeniden tanımlanabilmektedir. Paralel bir çizgide sanatın da güncel algılarıyla müzelerde var olma ilişkileri de çoklu pratikler yaratır.

Bu oturumda müzelerin temellerini oluşturan işlevler; koleksiyonlar, nesnel verilerin korunması ve geleceğe aktarılması, araştırma, eğitim ve toplumsal iletişim alanlarındaki var oluşları ile öznel bir alan olarak sanatın müzelerle ilişkisi değerlendirilecektir. Sanat müzelerinin işleyişinin geçmişten günümüze dönüşen yapısı, bu yapının günümüzdeki sanat etkinlikleriyle ortaklıkları ele alınacaktır.

3. Seminer: 21 Kasım – 19.30-21.30
Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatta Kadının Konumu – Burcu Pelvanoğlu

Türkiye’de modern sanatın tarihini eksiksiz yazabilmek gerek figür gerek manzara gerek kadın üzerinden öyküler anlatmayı gerektirir. Modernleşmenin çeşitli sembollerinin olması gibi, Türkiye’de plastik sanatlar tarihi de semboller üzerinden ilerlemiştir. Önce Nurullah Berk tarafından yazılan daha sonra piyasanın oluşumuyla yeniden Berk’in söylemlerini tekrarlayan metinlerde ise bu semboller görmezden gelinir; kendini arzu ettiği yerde, arzu ettiği sanat hareketlerine yakın olarak konumlandırmak yeğlenir. Modernleşmenin sembollerinden biri de kadın olduğuna göre, sanat tarihi yazımında bu “sembolün” nasıl ve hangi koşullar doğrultusunda görmezden gelindiği bu konuşmanın ilk yarısını oluşturacaktır. Çağdaş sanatta kadının sembol olmaya devam edip etmediği; kadının kurucu misyonlar üstlenip üstlenmediği; modern sonrası dönemde kadına bakışa dair paradigmaların değişip değişmediği ve bunların sanata yansıma biçimleri de konuşmanın ikinci yarısında ele alınacaktır. Konuşmada kadın sanatçılara ağırlıklı olarak yer verileceği gibi, dönemin sanatında kadına bakış üzerinde de durulacaktır.

konuşmacılar

Nilgün Yüksel, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanında yüksek lisansını tamamladı. 2011’de YTÜ Sanat Tasarım Fakültesinde doktoraya başladı.

Tombak, Genç Sanat, Türkiye’de Sanat, rh+sanart dergilerinde yazı işleri ve editörlük görevlerinde bulundu. Tombak dergisinde Osmanlıca metin çevirisi yaptı. Türkiye’de sanat ve rh+sanart dergilerinde güncel sergiler üzerine düzenli eleştiriler yazdı. Sanat ve diğer disiplinler, müze ve sanatsal oluşumlar üzerine özel dosyalar hazırladı. Plastik sanatlar alanında jüri üyelikleri ve danışmanlık yaptı. Sanatçılar üzerine monografik kitaplar kaleme aldı.

2010 yılında Çağla Cabaoğlu Galeri iş birliğiyle Şangay Uluslararası sanat fuarına gidecek serginini küratörlüğünü yaptı. 2011-2012 yılları arasında yönetmen Semih Kırmemiş ile Bedri Rahmi Eyüboğlu belgesel filmini yaptı. 2014 yılında sanat öğrencilerine burs sağlamak amacıyla üzerinde dört yıl çalıştığı, “Sanat Objesi Olarak Sanatçı” adlı proje sergisini hayata geçirdi. 2016 yılında “Diyaloglar”, 2018 yılında Sanat Tasarım arasında ilişki kuran “Muğlak Alan” sergilerinin küratörlüğünü yaptı.

Üniversite ve özel kurumlarda sanat tarihi dersleri vermekte, güncel sanat yazıları kaleme almakta, sanat danışmanlığı ve küratörlük yapmaktadır.

AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Türkiye Şubesi üyesidir.


Burçak Madran, endüstriyel tasarımcı ve müzebilimci. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunu. Fransa’da Provence Üniversitesi’nde, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansı ile Akdeniz Kültür Varlıkları Yüksek Lisansı yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana ortağı olduğu Tetrazon Tasarım’da müze ve sergi planlama ve tasarımları üzerine çalışıyor. Çeşitli üniversitelerde sanat, müzecilik ve tasarım alanlarında dersler veriyor, tasarım, müze, kültür konularında yazılar yazıyor. Halen üyesi olduğu Uluslararası Müzeler Konseyi’nin Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Müzeleri Komitesi genel sekreterliğini yürütmektedir.


Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu, 2003 yılından bu yana AICA üyesidir. Adı geçen derneğin Başkan Yardımcılığı (2005-2008), Başkanlık (2009-2012), Uluslararası Komite Başkan Yardımcılığı (2010-2013) ve Sansür Komitesi Başkanlığı’nı (2015-) yürütmüştür. 2001 yılından bu yana farklı platformlarda yazıları yayımlanan Pelvanoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir.

Kitapları: Hale Asaf: Türk Resim Sanatında Bir Dönüm Noktası (2007, 2018), Batı Uygarlığı Tarihine Teorik Bir Giriş (Hilmi Yavuz ile birlikte, 2008), Hoca Ressamlar Ressam Hocalar: Sanayi-i Nefise’den MSGSÜ’ye Resim Hocaları (2009), Devrim Erbil (2010), Mevlut Akyıldız (2011), Neşet Günal (2012), Meriç Hızal (2012), Füsun Onur (2013) Özdemir Altan (2014), Nejad Devrim (2014). 1980 Sonrası Türkiye’de Sanat: Dönüşümler (2016), Pek Kronolojik Olmayan Hayatımız Türkiye’de Modernleşme ve Sanat (2017)

Düzenlediği sergiler: Kaotik Metamorfoz (Proje4L, İstanbul, 2010), Hayal ve Hakikat (İstanbul Modern, 2011, Fatmagül Berktay, Levent Çalıkoğlu ve Zeynep İnankur ile birlikte)

kayıt ve ödeme

Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan sayfa üzerinden kredi kartıyla veya banka havalesi/EFT (%5 indirim) ile ödeme yapabilirsiniz.