Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi

1.800,00

24 Nisan-29 Mayıs 2021, 10.00-18.00
5 Hafta | Toplam 40 Saat | Online

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi’nden resim analizi ve psikolojik yorumlama yöntemleri konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller ve öğrenciler için 40 saatlik kapsamlı program.

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş eğitmenliğinde gerçekleşecek Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi, 24 Nisan’da başlayıp 29 Mayıs’a kadar Cumartesi günleri (15 Mayıs hariç), 10.00-18.00 saatleri arasında, Zoom üzerinden canlı olarak ilerleyecek.

Kayıtlara kapalı

Kategoriler: ,

Açıklama

Yetişkinlerin ruhsal dünyası hakkında bilgi edinmek için sorular sormak yeterli olurken, çocuklar için bu her zaman mümkün olmaz. Çocuklar kendilerini iki yolla çok iyi ifade ederler: Resim ve oyun.

Çocukların içe kapanıklık, dürtüsellik, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, iletişim kopukluğu, özgüven eksikliği, okul fobisi, yalan söyleme, okulda başarısızlık, cinsel istismar, sosyal fobi, obsesif-kompulsif davranış, öğrenme problemleri, zeka geriliği gibi ruhsal problemler hakkında teşhis ve tedavi yapabilmek için resim analizine başvurulmaktadır.

Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi’nin amacı, psiko-pedagojik açıdan çocukları tanımak ve çocuklarla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek için çocuk resimlerinin kullanımını açıklamaktır. Resimlerdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resimlerin psikolojik yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

Eğitim Programı
1. GÜN

24 Nisan Cumartesi, 10.00-18.00

1. İlk İnsanlar ve Resim
1.1. İnsan ve Sanat
1.2. Resim ve Varoluş
1.3. Resim ve İletişim
1.4. Resim ve Yazı

2. Temel Kavramlar
2.1. Resimde Kullanılan Temel Kavramlar
2.2. Çizgi ve Desen
2.3. Figür
2.4. Proporsiyon
2.5. Mekân (Espas)
2.6. Perspektif
2.7. Kompozisyon (Düzenleme ve Yerleştirme)
2.8. Biçim ve Ritim

2. GÜN

1 Mayıs Cumartesi, 10.00-18.00

3. Tarihsel Süreçte Çocuk Resimlerinin Analizi
3.1. Çocuk Resmindeki Görsel İmgelerin Temsili Gücü
3.2. Çocuk Resminin Tarihçesi
3.3. Yansıtmacı Resim Testlerinin Ortaya Çıkışı
3.4. Yansıtmacı Resim Testlerinin Problemli Yanları

4. Çocukların Resimlerini Anlamada Çok Yönlü Yaklaşımlar
4.1. İletişim Kurma, İfade Etme ve Problem Çözme
4.2. Resim, Oyun ve Gelişme
4.3. Çocuk Resimlerine İlişkin Görüşler

3. GÜN

8 Mayıs Cumartesi, 10.00-18.00

5. Çocuk Resimlerini Anlamak
5.1. Belli Bir Ortamda Çocuk Resimleri
5.2. Çocukları Resim Yapmaya İten Nedir?
5.3. Bir Süreç Olarak Resim
5.4. Malzemelerin Önemi
5.5. Çevrenin Etkisi

6. Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları
6.1. Çocuk Resimlerindeki Gelişimsel Aşamalar

4. GÜN

22 Mayıs Cumartesi, 10.00-18.00

7. Çocuk Resimlerinde Analiz
7.1. Çocuk Resimlerinde Analiz
7.2. Çocuğu Tanıma ve Değerlendirmede Resim Analizinin Rolü
7.3. Çocuk Resimlerinin Analizinde İnsan Figürü ve Anlamları
7.4. Özel Belirti ve İşaretler
7.5. Çocuk Resimlerinin Analizinde Çizgilerin Anlamı
7.7. Çocuk Resimlerinin Analizinde Resimlerin Boyutu
7.8. Çocuk Resimlerinin Analizinde Resmin Kâğıt Üzerindeki Yerleşimi
7.9. Çocuk Resimlerinin Analizinde Çocuğun Resim Çizme Temposu

8. Çocuk ve Resim
8.1. Çocuk ve Resim
8.2. Çocuk Resminin Önemi
8.3. Sanatın Çocuklar Üzerindeki Etkisi
8.4. Çocuk Resimlerinin Genel Özellikleri

5. GÜN

29 Mayıs Cumartesi, 10.00-18.00

9. Yaygın Görülen Figür ve Kompozisyonlar
9.1. Çocuk Resimlerindeki Yaygın Figür ve Kompozisyonlar
9.2. İnsan Figürü Çizimlerinin Ortak Yorumları

10. Erken Çocukluk Eğitiminde Resim ve Çocuk
10.1. Erken Çocukluk Eğitiminde Resim ve Çocuk
10.2. Eğitimciler ve Danışmanlar İçin Etik Standartlar
10.3. Erken Çocukluk Eğitimindeki Etkinlikler ile Çocukların Resimleri
10.4. Alternatif Eğitim Yaklaşımları ve Resim

11. Resim ve Kültür
11.1. Kültürel Bağlamda Çocuk Resmine Bakış
11.2. Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocukları ve Resim

12. Çocuk Resimlerindeki İhmal ve İstismar
12.1. Çocuk Resimlerindeki Cinsel İstismar Figürleri
12.2. Çocuk İhmal ve İstismarına Dair Çocuk Resimlerindeki Gözlenebilen Değerlendirme Ölçütleri

Kazanımlar

Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi’ne katılarak Kadir Has Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanan katılımcılar; anaokulları ve kreşlerde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, hastane gibi kurumlarda bu eğitim ve sertifikayı kullanarak resimler aracılığıyla çocukları tanıma, anlama, yorumlama bilgi ve becerilerine sahip olurlar.

Çocuk resimleri analizi, kişilerin olaylara ve çocuklara bakış açısını değiştirir. Bu eğitimi alan katılımcılar, çocuklarla daha kolay bir şekilde iletişim kurarak onların duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde anlarlar.

Kimler Katılabilir?

Psikiyatrlar, psikologlar, psikolojik danışmanlar, aile terapistleri, doktorlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar, ana okul öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri, rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri, aile danışmanları, pedagoglar ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilirler.

Ayrıca, çocuk resimleri analizi konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm anne ve babalar da eğitime katılarak kendilerini geliştirebilirler.

Sertifika

Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi tarafından YÖK onaylı sertifika verilir.

Sertifika Şartları:
– Programa en az %80 oranında (5 oturumun en az 4’üne) katılım sağlamak.

– Eğitimin sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan almak.

eğitmen

Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, Mersin doğumlu sanatçı ve akademisyendir. Gazi Üniversitesi Sanatta Yeterlik mezunudur. Resim Bölümü’ndeki lisans eğitimine devam ederken Polonya’da 1 yıl eğitim almıştır. Finlandiya, Romanya ve Polonya’da sanat terapisi alanında çalıştaylar ve eğitimler gerçekleştirmiş; Finlandiya’da alanla ilgili araştırma projesine hak kazanmıştır.

Sanat çalışmalarına Türk kahvesi, nazar, Türk sembolleri, Türk öğretileri, Orta Asya ve Türk Boyları, Yörükler, yerel inanışlar, Şamanizm, mistisizm, etnisite, semiyotik, sembolizm ve kültürel sembolizm, sembolik imgelem gibi konular eşliğinde başlamıştır. Bu çalışmaların ardından sembolizmin, sembolik ve kültürel imgelemin ve dışavurumculuğun devamı olarak sanat terapisi alanında çalışmalar yapmıştır. Latin danslarını dans ve hareket terapisine entegre etmiştir. 2012 yılından beri sanat ve terapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir ve Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD) üyesidir. 6 adet kişisel sergisi ve yurt içi-yurt dışı olmak üzere çok sayıda karma sergisi olan sanatçı, malzeme resmi ile sanatla terapi alanına farklı atölye fikirleri sunarak, geleneksel sanatlardan da öneriler getirmektedir. Sanat ve terapi bağlamında da düzenli olarak yurt içi ve yurt dışı çalıştaylar ve projeler gerçekleştirmektedir.

Sanat terapisi alanında Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans eğitiminde, uzaktan eğitim ve sürekli eğitim merkezlerinde derslerini yürütmektedir. Avrupa’da ve Türkiye’de çeşitli devlet kurumlarında proje ortağı ve proje yöneticisi olarak yer almaktadır. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

kayıt ve ödeme

• Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
• Eğitimin kayıt ücreti 1.800 TL’dir.
• Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
• Ödemeler kredi/banka kartıyla veya havale/EFT yoluyla yapılabilir.
• Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.