Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi

9 Ekim-6 Aralık 2023, 19.30-22.30
12 Oturum | 36 Saat | Süpervizyonlu

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi’nden resim analizi ve psikolojik yorumlama yöntemleri konusunda kendini geliştirmek isteyen profesyoneller ve öğrenciler için 12 oturumdan oluşan kapsamlı program.

Kontenjan doldu. Yoğun ilginize teşekkür ederiz.

  Açıklama

  Yetişkinlerin ruhsal dünyası hakkında bilgi edinmek için sorular sormak yeterli olurken, çocuklar için bu her zaman mümkün olmaz. Çocuklar kendilerini iki yolla çok iyi ifade ederler: Resim ve oyun.

  Çocukların içe kapanıklık, dürtüsellik, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, iletişim kopukluğu, özgüven eksikliği, okul fobisi, yalan söyleme, okulda başarısızlık, cinsel istismar, sosyal fobi, obsesif-kompulsif davranış, öğrenme problemleri, zeka geriliği gibi ruhsal problemler hakkında teşhis ve tedavi yapabilmek için resim analizine başvurulmaktadır.

  Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi’nin amacı, psiko-pedagojik açıdan çocukları tanımak ve çocuklarla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek için çocuk resimlerinin kullanımını açıklamaktır. Resimlerdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resimlerin psikolojik yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

  Eğitim Takvimi

  9 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 1. Oturum: Teorik Ders
  11 Ekim 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 2. Oturum: Teorik Ders
  16 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 3. Oturum: Teorik Ders
  18 Ekim 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 4. Oturum: Teorik Ders
  23 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 5. Oturum: Teorik Ders
  25 Ekim 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 5. Oturum: Teorik Ders
  30 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 7. Oturum: Teorik Ders
  1 Kasım 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 8. Oturum: Teorik Ders
  27 Kasım 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 9. Oturum: Süpervizyon
  29 Kasım 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 10. Oturum: Süpervizyon
  4 Aralık 2023 Pazartesi, 19.30-22.30 | 11. Oturum: Süpervizyon
  6 Aralık 2023 Çarşamba, 19.30-22.30 | 12. Oturum: Süpervizyon

  Eğitim Takvimi

  9 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30
  11 Ekim 2023 Çarşamba, 19.30-22.30
  16 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30
  18 Ekim 2023 Çarşamba, 19.30-22.30
  23 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30
  25 Ekim 2023 Çarşamba, 19.30-22.30
  30 Ekim 2023 Pazartesi, 19.30-22.30
  1 Kasım 2023 Çarşamba, 19.30-22.30
  27 Kasım 2023 Pazartesi, 19.30-22.30
  29 Kasım 2023 Çarşamba, 19.30-22.30
  4 Aralık 2023 Pazartesi, 19.30-22.30
  6 Aralık 2023 Çarşamba, 19.30-22.30

  Eğitim Programı

  ÇOCUKLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERAPÖTİK MÜDAHALELERE GİRİŞ

  1. Danışan Türleri
  2. Ebeveyn Türleri
  3. Terapist Türleri
  4. Ebeveynlerin Psikodinamiği

  PSİKANALİTİK KURAMLAR VE KURAMCILAR

  1. Sigmund FREUD
  a) Topografik Kuram
  b) Yapısal Kuram
  c) Psikoseksüel Gelişim Kuramı

  2. Anna FREUD VE EGO PSİKOLOJİSİ
  a) Savunma Mekanizmaları
  i. Bastırma
  ii. Karşıt Tepki Oluşturma
  iii. Yalıtma
  iv. Yansıtma
  v. Bozma
  vi. Tersine Çevirme
  vii. Gerileme
  viii. İçe Atma
  ix. Kendine Yöneltme
  x. Yüceltme
  xi. Yer Değiştirme

  3. Carl G. JUNG VE ANALİTİK PSİKOLOJİ
  a) Kişilik Kuramı
  b) Kişilik Envanteri
  c) Arketipler ve Evrimsel Psikolojiye Bakışı

  4. Melanie KLEİN VE NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI
  a) İçselleştirilen Nesneler
  b) Savunma Mekanizmaları
  c) Kişiliğin Yapısı
  d) Kişiliğin Gelişimi
  e) Paranoid-Şizoid Spektrum
  f) Depresyon Kavramına Bakışı
  g) Ödipal Evre

  5. Otto KERNBERG VE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ NESNE İLİŞKİLERİ KURAMI

  6. Donald WINNICOTT VE GELİŞİM KURAMI
  a) Yeterince İyi Anne Kavramı
  b) Geçiş Nesnesi
  c) Annenin Psikolojik Sorunları
  d) Çocuk-Yetişkin Karmaşası

  7. Heinz KOHUT VE KENDİLİK PSİKOLOJİSİ
  a) Temel Gereksinimler
  b) Kendilik-Kendilik Nesnesi Etkileşimi
  c) Kendilik Nesnesi Aktarımı
  d) Narsistik Kişilik Tipleri

  8. Karen HORNEY VE KADIN PSİKOLOJİSİ
  a) Kuramı
  b) Temel Gereksinimler
  c) Nevrotik İnsan Tanımı

  9. Eric ERİKSON VE PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI
  a) Ego Tanımı
  b) Kuramsal Çerçevesi

  GİRİŞ

  1. Jungian Kurama Göre Çocuk Resimlerinin Tarihçesi
  2. Çocuk Resimlerinin Faydaları
  3. Çocuk Resimlerinin Projektif Amaçla Kullanımı
  4. Çocuk Resimlerinin Pedagojik Açıdan Değerlendirilmesi
  5. Çocuk Resimlerinin Psikanalitik Açıdan Değerlendirilmesi
  6. Çocuk Resimlerinin Açığa Çıkardıkları

  ÇOCUK RESİMLERİNE GİRİŞ

  1. Kullanım Amaçları
  2. Kullanım Popülasyonu
  3. Sanatsal Faaliyetlerin Faydaları
  4. Sanatın Çocuk Üzerindeki Etkisi
  5. Sanatın Çocuk Üzerinde Yarattığı Faydalar
  6. Üretkenliğin Önemi
  7. Üretkenliğin Ortaya Çıkmasını Engelleyen Tutumlar
  8. Çocuklarda Üretkenliği Geliştirmek İçin Öneriler

  ÇOCUK RESİMLERİNDE ÇİZGİSEL GELİŞİM

  1. Çizgisel Gelişim Evreleri
  2. Okul Öncesi Çocukların Resimsel Özellikleri
  3. Okul Öncesi Dönemde Çocuk Resimlerinde Tipler
  4. Çocuk Resimlerinde Renklerin Kompozisyonları
  5. Resimlerdeki Öğelerin Yorumlanması
  a) Resimdeki Öğelerin Çiziliş Sırası
  b) Yapılan Resmin Cinsi
  c) Resmin Sayfadaki Yeri
  d) Çizgilerin Yorumlanması
  e) Resimdeki Kişinin Yaşının Yorumu
  f) Resimdeki Hareketin Yorumu
  g) Resimdeki Anlamlı Eksikliklerin ve Kuvvetlendirmelerin Yorumu

  ÇOCUK RESİMLERİNDEKİ DETAYLARIN ANLAMLARI

  1. Renklerin Anlamları
  2. Yer-Yön Seçimlerinin Anlamları
  3. Detay Figürlerin Anlamları
  4. İnsana Ait Detayların Anlamları
  5. Resimleri Değerlendirmede İnsan Figürlerinin Analizi
  6. Abartılı Çizilen Vücut Parçalarının Anlamları
  7. Eksik/Küçük Çizilen Vücut Parçalarının Anlamları
  8. Ev Çizimlerinin Analiz Edilmesi
  9. Ağaç Resimlerinin Analiz Edilmesi
  10. Doğa Figürlerinin Analiz Edilmesi

  RESİM TESTLERİ

  1. Bir Ağaç Çiz Testi
  2. Bir Ev Çiz Testi
  3. Bir Aile Çiz Testi
  4. Bir Kaktüs Çiz Testi
  5. Yağmur Altında Yürüyen Bir İnsan Çiz Testi
  6. Ev-Ağaç-İnsan Çiz Testi
  7. Var Olmayan Bir Hayvan Çiz Testi

  RESİM ANALİZLERİ VE VAKA ÖRNEKLERİ

  1. Haluk Yavuzer’in kitabından seçilen resimlerin ayrıntılı analizi
  2. Eğitimde anlatılan resim testlerine yönelik vaka örneklerinin ayrıntılı analizi

  Kazanımlar

  Resim Analizi ve Psikolojik Yorumlama Eğitimi’ne katılarak Kadir Has Üniversitesi sertifikasını almaya hak kazanan katılımcılar; anaokulları ve kreşlerde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, hastane gibi kurumlarda yaptıkları çalışmalarda resimler aracılığıyla çocukları tanıma, anlama, yorumlama bilgi ve becerilerine sahip olurlar.

  Çocuk resimleri analizi, kişilerin olaylara ve çocuklara bakış açısını değiştirir. Bu eğitimi alan katılımcılar, çocuklarla daha kolay bir şekilde iletişim kurarak onların duygu ve düşüncelerini daha kolay bir şekilde anlarlar.

  Kimler Katılabilir?

  Eğitime psikiyatri hekimleri ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, aile danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, pedagoglar, anaokulu öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler katılabilirler.

  Materyaller

  Eğitim süresince kullanılan tüm sunumlar ve kaynak dokümanlar katılımcılarla paylaşılır. Böylece öğrenilen konuları tekrar etme ve kaçırılan dersleri takip etme imkânı sağlanır.

  Süpervizyon

  Her katılımcıdan en az 7 adet resim analizi uygulaması ve yorumlama raporu istenecektir. Katılımcılar çocuklara resimleri çizdirecek, bu resimleri yorumlayacak ve hakkında rapor yazacaklar. Eğitimde bu süreçlerin nasıl yürütüleceğine dair kapsamlı bilgiler paylaşılacaktır.

  Sertifika

  Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilen YÖK onaylı “Uygulayıcı Sertifikası” düzenlenecektir.

  Sertifika Şartları:
  – Programa en az %80 oranında katılım sağlamak.
  – Süpervizyonlara aktif olarak katılmak ve gerekli ön hazırlıkları yapmak.

  eğitmen

   

  Beril Zeynep Hacıosman
  Uzman Klinik Psikolog

   

  Uzman klinik psikolog olarak çalışan Beril Zeynep Hacıosman, 2012 yılında lisans eğitimini bitirdikten sonra 2017 yılında “Paranoid Bozukluğun Rorschach Testindeki Klinik Görünümü” konulu teziyle Klinik Psikoloji yüksek lisansını bitirmiştir. Mezuniyetinden bu yana birçok danışma merkezinde testör, klinik psikolog ve yönetici unvanlarıyla görev almıştır. Lisans eğitiminden buna yana yoğun olarak aldığı eğitimlerle birçok objektif ve projektif testin lisanslı uygulayıcısı olmuş; dinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, çeşitli oyun terapisi yöntemlerinin eğitimini almıştır. 2017 yılında Psikoterapi ve Psikoloji Uygulamaları Enstitüsü’nü kurduktan sonra Türkiye Disleksi Vakfı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ant İzmir Enstitüsü, DİLGEM gibi çeşitli kuruluşlar ile test ve psikoterapi eğitimleri düzenlemiştir. Halen Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programında eğitim görmekte olup 2016 yılından beri çeşitli kitap bölümü, makale, kongre bildirgeleri yayımlamaktadır.

  kayıt ve ödeme

  • Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
  • Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
  • Kredi kartıyla yapılan ödemelerde 3, 6 ve 9 taksit imkânı vardır.
  • Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.