Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

11.500,00

7 Mayıs-27 Haziran 2024, 19.30-22.30
7 Modül | 21 Oturum | 63 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi’nden veri bilimi ve yazılım kariyerine adım atmak isteyenler için düzenlenen 63 saatlik uygulamalı eğitim.

Python Programlama Sertifika Programı, 7 Mayıs’tan 27 Haziran’a kadar Salı-Çarşamba-Perşembe günleri, 19.30-22.30 saatlerinde Zoom üzerinden gerçekleşecek. Programın eğitmenliğini Prof. Dr. Ufuk Yolcu üstlenecek.

Yeni dönem hakkında bilgi alın:

  Açıklama

  Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen Python Programlama Sertifika Programı ile temel programlama uygulamalarıyla birlikte Python programlama dilinin esaslarını öğreneceksiniz. Python veri türlerini ve değişkenlerini kullanarak verileri temsil etme ve saklama, programlarınızın akışını kontrol etmek için koşul ve döngüleri kullanma becerilerini kazanacaksınız. İlgili veri koleksiyonlarını depolamak için listeler, kümeler, sözlükler ve tanımlama grupları gibi karmaşık veri yapılarının gücünden yararlanacaksınız. Kendi özel işlem fonksiyonlarınızı tanımlayacak, oluşturacak ve işlevsel hale getirebileceksiniz. Son olarak, Python Standart Kitaplığı’ndaki ve diğer kitaplıklardaki modülleri ve bu modüllerin içerdiği işlevleri bulup gerektiğinde kullanabileceksiniz.

  Eğitim Takvimi

  7 Mayıs 2024 Salı, 19.30-22.30
  8 Mayıs 2024 Çarşamba, 19.30-22.30
  9 Mayıs 2024 Perşembe, 19.30-22.30
  14 Mayıs 2024 Salı, 19.30-22.30
  15 Mayıs 2024 Çarşamba, 19.30-22.30
  16 Mayıs 2024 Perşembe, 19.30-22.30
  21 Mayıs 2024 Salı, 19.30-22.30
  22 Mayıs 2024 Çarşamba, 19.30-22.30
  23 Mayıs 2024 Perşembe, 19.30-22.30
  28 Mayıs 2024 Salı, 19.30-22.30
  29 Mayıs 2024 Çarşamba, 19.30-22.30
  30 Mayıs 2024 Perşembe, 19.30-22.30
  4 Haziran 2024 Salı, 19.30-22.30
  5 Haziran 2024 Çarşamba, 19.30-22.30
  6 Haziran 2024 Perşembe, 19.30-22.30
  11 Haziran 2024 Salı, 19.30-22.30
  12 Haziran 2024 Çarşamba, 19.30-22.30
  13 Haziran 2024 Perşembe, 19.30-22.30
  [18-19-20 Haziran’da ders yapılmayacaktır.]
  25 Haziran 2024 Salı, 19.30-22.30
  26 Haziran 2024 Çarşamba, 19.30-22.30
  27 Haziran 2024 Perşembe, 19.30-22.30

  Eğitim Programı
  1. MODÜL

  PYTHON TEMELLERİ

  • Python Programlamaya Giriş
   • Anaconda’nın İndirilmesi – Kurulum İşlemleri
   • Spyder Arayüzü Tanıtım ve Kişiselleştirme
   • Çalışma Dizini Ayarları
  • Temel Data Tipleri
   • Karakter Dizileri (String-“str”)
   • Sayısal (Tamsayı-“int”)
   • Sayısal (Ondalıklı-“float”)
   • Temel Data Tiplerine İlişkin Fonksiyon ve Uygulamalar
  • Listeler (list)
  • Demetler (tuple)
  • Sözlükler (dictionary)
  • Kümeler (set)
  2. MODÜL

  OPERATÖRLER VE DÖNGÜLER

  • Operatörler
   • Atama Operatörleri
   • Karşılaştırma Operatörleri
   • Mantıksal Operatörler
   • Bazı Özel Operatörler (Is & In)
  • Koşul Durumları
   • If-Else Yapıları
   • If-Else-Else Yapıları
  • Döngüler
   • For Döngüleri
   • While Döngüleri
   • Break & Continue Yapısı
   • Bazı Farklı Döngü Yapıları
  3. MODÜL

  FONKSİYONLAR

  • Fonksiyon Oluşturma
   • Fonksiyon Tanımlama
   • Değer Döndürme (Return)
   • Argümanlar
   • args” Kullanımı
   • kwargs” Kullanımı
   • Farklı Bir Bakışla Fonksiyon Oluşturma – “Lambda” Fonksiyonu
  • Gömülü Fonksiyonlar
   • Map
   • Filter
   • Any & All
   • Sorted
   • Min & Max
   • Sum & Round
  4. MODÜL

  HATA YÖNETİMİ VE SINIFLAR

  • Hata Yönetimi
   • Hata Türleri
   • Hata Ayıklama
  • Modüller
   • Math
   • Random
   • Datetime
  • Class-Sınıf Oluşturma
   • Class-Sınıf Metodları
  5. MODÜL

  VERİ MANİPÜLASYONU – NUMPY

  • NumPy’ye Giriş
  • NumPy Dizisi (Array)
   • Dizi Oluşturma
   • Dizi Özellikleri
   • Dizi İndeksleme
   • Dizi Dilimleme
  • Farklı NumPy Dizi Operasyonları ve Fonksiyonlar
  6. MODÜL

  VERİ MANİPULASYONU – PANDAS

  • Pandas’a Giriş
  • Pandas Serisi
   • Pandas Serisi Oluşturma
   • Pandas Seri Operasyonları
  • Pandas Veri Çerçeveleri
   • Pandas Veri Çerçevesi Oluşturma
   • Pandas Veri Çerçevesi Operasyonları
   • Birden Çok Veri Çerçevesi ile Çalışma
  7. MODÜL

  VERİ GÖRSELLEŞTİRME – EKSİK VERİ PROBLEMİ   

  • Veri Görselleştirme
   • Seaborn-Kutu Grafikleri
   • Seaborn-Violin Grafikleri
   • Seaborn-Saçılım Grafikleri
  • Eksik Veri Problemi
   • Eksik Verilerin Tespiti
   • Eksik Verilerin Tamamlanması
  Kazanımlar

  – Python programlama dili hakkında bilgi sahibi olur, temel veri yapılarını tanıyabilirsiniz.
  – Python dilinde döngüler ve koşullar gibi temel programlama işlevlerini yerine getirebilirsiniz.
  – Python dilinde fonksiyonlar oluşturabilir ve bu fonksiyonlar aracılığıyla analitik problemlere çözümler üretebilirsiniz.
  – Python programlama dilini kullanarak farklı kodlama stili uygulamaları ile insan tarafından okunabilir kodlar üretebilirsiniz.
  – NumPy aracılığıyla veri manipülasyonları ve farklı hesaplama görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.
  – Pandas aracılığı ile Seriler ve Veri Çerçeveleri de dahil olmak üzere veri manipülasyonları ve farklı hesaplama görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

  Kimler Katılabilir?

  Web geliştirme, robotik, oyun geliştirme ve mobil geliştirme alanlarında kariyer yaratmak isteyen, yazılım alanına ilgi duyan ve yazılım dilleri konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

  Python Programlama Sertifika Programı, Python programlama konusunda kendini geliştirmek isteyen ve bu konuda deneyimi olmayan katılımcılara hızlı bir başlangıç yaptırmayı, onları kendi başlarına ilerleyebilir düzeye taşımayı amaçlar. Katılım için herhangi bir ön bilgi gerekli değildir.

  Materyaller

  Eğitimde Zoom kaydı alınır ve video kayıtları katılımcılarla eğitimin bitiminden 30 gün sonrasına kadar izleyebilecekleri şekilde paylaşılır. Böylece öğrenilen konuları tekrar etme ve kaçırılan dersleri takip etme imkânı sağlanır.

  Katılımcılarla eğitim süresince öğrenme sürecini desteklemek adına sunumlar ve faydalı linkler de ayrıca paylaşılacaktır.

  Sertifika

  Python Programlama Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika düzenlenecektir. Sertifika için eğitime en az %80 oranında canlı katılım sağlama şartı vardır.

  eğitmen

   

  Prof. Dr. Ufuk Yolcu
  Akademisyen

   

  Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi İstatistik alanında tamamlamıştır. Daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi İstatistik bölümlerinde görev yapmış olan Ufuk Yolcu, şu anda Marmara Üniversitesi İstatistik bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktadır. 2015-2016 yılları arasında bir yıl süre ile Surrey Üniversitesi, Mühendislik ve Fiziksel Bilimler Fakültesi, Bilgisayar Bölümü (University of Surrey, Faculty of Engineering & Physical Sciences, Department of Computing) dahilinde misafir araştırmacı olarak bulunan Yolcu’nun, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış zaman serileri analizleri, yapay sinir ağları, bulanık çıkarım sistemleri ve yapay zeka optimizasyon algoritmaları konularını içeren birçok bilimsel çalışması mevcuttur.

  kayıt ve ödeme

  • Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
  • Eğitimin kayıt ücreti 11.500 TL’dir.
  • Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
  • Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
  • Kredi kartıyla yapılan ödemelerde 3, 6 ve 9 taksit imkânı vardır.
  • Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.