Postmodern Kırılmalar

Ücretsiz Etkinlik

15 Nisan 2021, 20.00-21.30

Aynur Tıkıroğlu yürütücülüğünde online olarak gerçekleşecek bu seminerde mikro söylemler; temellük, melezleşme, cinsiyet ve beden üzerine odaklanılacak. Postmodern çizgide duran eserlerden yola çıkılarak eleştirel okumalar yapılacak.

Açıklama

Çağımızda sanat bir yandan teknolojik yeniliklerden payını alırken, diğer yandan belirli konularda kırılmalar yaşamaktadır. Aynı zamanda üretme biçimleri hem teknolojiden nasibini alıp hem de “modern”in ortaya koyduğu evren tasarımıyla hesaplaşmaktadır. Bu hesaplaşma sanatın temel kavramlarını kendi potasında eritirken; modernizmin biriciklik, evrensellik, öze dönüklükle ilgili meselelerini sorgular ve bununla birlikte mikro söylemler ve politikalar yaratır.

“Postmodern Kırılmalar” semineri, katılımcılara sanatçıların üretme motivasyonlarını kavramayı ve sanat eserlerini okuma, anlamlandırma pratiğini kazandırmayı amaçlıyor.

yürütücü

Aynur Tıkıroğlu, İzmir’de doğdu. Lisans ve master eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi ABD Resim-İş Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı fakültede lisans düzeyinde derslere girdi. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir. Meşrulaştırma, söylen ve beden dili konularında çalışmalarını yürütmektedir. 10 yıldır belirli aralıklarla hem sanat eğitimcisi hem de sanatçı olarak farklı projelerde yer almaktadır.

kayıt

Kontenjan dolmuştur. Yoğun ilginize teşekkür ederiz.