Online Atölye: Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı?

2-9 Mayıs 2020, 13.00-15.00

“Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı?” ile katılımcılar ritüellerden günümüze gündelikteki performe halleri, performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler ve bu türlerin analiz yöntemleri, bir performans inşa ederken dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olup, bedenin ve mekanın birbirini nasıl anlamlandırıp yapılandırdığı üzerine online olarak bedensel bir bellek araştırmasını deneyimleyeceklerdir.

Atölye, Skype üzerinden gerçekleşecektir. Katılım için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.

Açıklama

1. Oturum: 2 Mayıs – 13.00-15.00

• Paganizm ve ritüel kavramlarının performe haline etkileri
• Hristiyanlığın ve müslümanlığın beden algısı üzerindeki etkileri
• Karnavalesk kavramı
• Beden-zihin ikilemi
• 20. yüzyılın ilk yarısının sosyokültürel yapısı hakkında bilgi verme
• 1960-1970 dönemleri toplumsal hareketlerin performans sanatına yansımaları
• Postyapının beden ve mekan algılaması üzerindeki etkileri
• Video art ve performans sanatı arasındaki etkileşim
• 1980’lerden itibaren Balkanlardaki toplumsal yapının performans sanatına etkileri ve Balkanlar’dan performans sanatı örnekleri
• Android beden kavramı ve performans sanatında örnekleri
• İzleyen-izlenilen ilişkisi
• 21. yy’da sosyal medyanın beden politikalarına etkileri
• Türkiye’de performans sanatı
• Disiplinlerarasılık kavramı

2. Oturum: 9 Mayıs – 13.00-15.00

• Pagan ritüelleri (ay dönümü, mevsim geçişi, kurban türleri), karnavallar, bale, opera, kabare, konser, kukla, klasik tiyatro, çağdaş tiyatro, dans tiyatrosu, modern dans, butoh, happening kavramlarını  örnekler yardımıyla tanımlama
• Performans sanatının sahne sanatlarından ayrımı
• Performans sanatının arşivlenmesi
• Performans sanatı ve koleksiyonerlik
• “Bir performans nasıl inşa edilir?” sorusundan hareketle katılımcılarla sanatçının kendi performans üretim metodu üzerinden yaratıcı süreç. Bilinç akışı, sembolizm, duyulararası iletişim egzersizleri ve beden hafızası katılımcılara performatif üretim süreçlerinde eşlik edecektir.

 

Atölye Görseli: the space is enough for all of us, performance documentation, fine arts prints 150*210, Energy Museum/santralistanbul/Turkey, 2015 /// hepimize yer var, performans belgesi, fine art baskı 150*210, Enerji Müzesi/santralistanbul/Türkiye, 2015

yürütücü

Performans sanatçısı, koreograf ve sanat yazarı Ayça Ceylan; dans, psikoloji, edebiyat ve teknoloji gibi disiplinleri bir arada kullanarak algılama süreçlerimiz hakkında mekana özgü deneyler üretmektedir. Deneylerinde bedenin ve mekanın birbirini nasıl inşa ettiği, benlik değiş tokuşları ve bunların hafızamızdaki onarım süreçlerine etkileri üzerine araştırmalar yapar. Araştırma süreci seyircinin ve performansçının değişebilir rol biçimlerini içeren performanslar ve atölyeler aracılığıyla yapılır. Ceylan, performanslarında ve atölyelerinde sanat alanları haricinde arketipsel hafızamızı etkileyecek kamusal alan, terkedilmiş alan ve antik kent gibi birçok alanı tercih eder. Ritüeller, sembolizm ve doğa ile senkronlanmak en büyük destekçilerindendir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra eğitim sürecine İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları Bölümü’nde devam etmektedir. Bölümünü “1990 yılından günümüze Türkiye’de performans sanatında kurumsal arşiv problemi” üzerine yazdığı tez ile bitirecektir. 2017 yılında kurulan bodyinperform’un kurucusu ve yaratıcı direktörüdür. Zorlu PSM, SALT Galata, STUDIO-X Istanbul, Contemporary Istanbul, Casa Dell Arte, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Patara Antik Kenti ve Soho House başta olmak üzere birçok alanda performanslar gerçekleştirmiş ve atölyeler düzenlemiştir. Duru, Reflect Studio gibi çeşitli markalarla performatif iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Performans belgeleri çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Milliyet Sanat ve Sanatatak’ta sanat yazıları yazmaktadır. Ayça Ceylan, yerel kültür ve hafıza kavramlarını içeren performans serisi “come join us at Fragile City” ile 2020 yılında Ghana, Şili ve Hindistan’da konuk sanatçı programlarına davet edilmiştir.

https://aycaceylan.wordpress.com/

kayıt ve ödeme

• Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
• Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
• Ödemeler kredi/banka kartıyla online olarak veya havale/EFT yoluyla yapılabilir.
• Kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit imkânı vardır.
• Atölyeye katılım kontenjanla sınırlıdır.