Mimarlıkta Yapay Zeka (AI)

12 Haziran 2024, 19.30-22.30

Akademisyen ve mimar Dr. Öğr. Üyesi Berk Ekici ile Mimarlıkta Yapay Zeka Eğitimi, 12 Haziran Çarşamba günü, 19.30-22.30 saatleri arasında Zoom üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Eğitimde yapay zeka teknolojisinin mimari disiplinde yarattığı dönüşüm irdelenecek, akademide ve mimari tasarım süreçlerinde kullanımına ışık tutulacaktır.

Kontenjan doldu. Yoğun ilginize teşekkür ederiz.

Açıklama

Çağlar boyunca insanların kullanmış olduğu araçlar gelişerek değişmiş ve buna bağlı olarak teknoloji ve dönüşümde sağlanan ilerleme, insanların giderek daha fazla bilgiyi işleyebilmesine olanak tanımıştır. Kullanmış olduğumuz araçların gelişmesi, bütün disiplinleri etkilediği gibi mimarlığın da bir değişim ve dönüşüm içerisinde olmasına sebep olmaktadır. “Mimarlıkta Yapay Zeka” sunumu kapsamında bu değişim, konvansiyonel araçlardan bilişimsel araçlara geçiş olarak tanımlanmış olup, 1960’lı yıllarda kullandığımız araçların bugünlerde kullandığımız tasarım araçlarıyla kıyaslanarak, mimarlığın nereye doğru gittiği tartışmaya açılacaktır. Mimarlıkta yapay zeka, farklı zamanlara ait tasarım araçlarının bilgiyi işleme ve üretme konusu irdelenerek, farklı uygulama alanları özelinde incelenecektir.

Eğitim Konuları

– Yapay zeka ve mimarlıkta yapay zeka için kullanılan muhtemel anahtar kelimeler,
– Midjourney’in mimari proje sunumları üzerindeki etkileri,
– Finch ile kat planı üretimi ve performans değerlendirmesi,
– Sezgisel optimizasyon algoritmalarının tasarım problemlerindeki katkıları,
– Makine öğrenimi ile bir tasarım problemindeki performans tahmin süreçlerinin incelenmesi.

Eğitimde BIM (Building Information Model) – BAM (Building Assembly Model) – BOOM (Building Operation Optimization Model) şeması, performatif hesaplamalı mimari, bilişimin tasarım sürecinde kullanımı, sürdürülebilirliğin bina tasarımındaki önemi, kompleks bina tasarım problemlerinde yapay zeka uygulamaları gibi farklı konular ele alınacaktır. Son olarak dijital çağın gerekliliklerine, mimarlık eğitimi ve araştırmalarında önemli olabilecek konu başlıklarına değinilecek ve tartışılacaktır.

Kazanımlar

– Yapay zekanın mimarlık disiplininde nasıl kullanıldığına ve gelecekte bu alanda ne gibi dönüşümler olabileceğine dair anlayış geliştirirsiniz.
– Yapay zekanın mimarideki uygulamaları, anahtar kelime/kavramlar ve ilgili terminoloji hakkında bilgi sahibi olursunuz.
– Midjourney ve Finch araçları ile mimari projeler oluşturma yöntemleri üzerine bilgi edinirsiniz.
– Tasarım problemlerinde sezgisel optimizasyon algoritmaları ve makine öğrenimi kullanımı üzerine fikir edinirsiniz.
– Performatif hesaplamalı mimari uygulamaları ve bilişimin tasarım sürecinde nasıl kullanıldığını kavrarsınız.
– Sürdürülebilirliğin bina tasarımındaki rolüne ve önemine dair içgörü kazanırsınız.
– Kompleks bina tasarım problemlerinde yapay zeka uygulamaları üzerine fikir edinirsiniz.

Kimler Katılabilir?

Mimarlar ve ilişkili meslekteki kişilerin (şehir plancıları, peyzaj mimarları ve iç mimarlar), mimari projelerde görev alan mühendislerin, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezunların katılımına açıktır.

Katılım için herhangi bir ön bilgi gerekli değildir.

Sertifika

Eğitim programının sonunda katılımcılara Üretimhane’nin çatı kuruluşu olan Academy of Arts and Design London tarafından İngilizce dilinde katılım sertifikası düzenlenir. Sertifikalar LinkedIn uyumludur; dijitalde görüntülenip paylaşılabilir ve üzerindeki QR kod ile doğrulanabilir.

eğitmen

 

Berk Ekici
Akademisyen & Mimar

 

Dr. Öğr. Üyesi Berk Ekici, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Akademik kariyerinin ilk adımlarını attığı Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Ekici, Haziran 2022’de Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi’nde tez savunmasını yaparak Doktor unvanını almıştır. Çeşitli ödüllerinin yanı sıra indeksli dergilerde, kitaplarda, konferans bildirilerinde ve araştırma veri havuzlarında 30’dan fazla yayını vardır ve 15’ten fazla indeksli dergide hakem ve konuk editör olarak yer almıştır. Şu an çalışmalarında kavramsal tasarım aşamasında parametrik tasarım, bina performans simülasyonu, mimari tasarımda makine öğrenimi ve bina performans optimizasyonuna odaklanmaktadır.

kayıt ve ödeme

• Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
• Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
• Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
• Kredi kartıyla yapılan ödemelerde 3, 6 ve 9 taksit imkânı vardır.

İstediğin Kadar Öde (Pay What You Want-PWYW):
İstediğin Kadar Öde, eğitimin ücretini belirlenen aralıkta bütçenize göre sizin belirleyebildiğiniz bir ücretlendirme modelidir. Üretimhane, bu model ile eğitimlerin ücretini karşılamakta zorlanan kişilerin katılımlarını kolaylaştırarak öğrenme yolculuklarında onları desteklemeyi, eğitimlerin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Beta olarak yayına alınan bu modelin gelecekte daha fazla sayıda eğitimde uygulanması planlanıyor.