Uygulamalı Öğretmen Eğitimi: Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma

13-14 Nisan 2022, 19.30-21.00

Öğretmenler ve eğitimciler için İdil Bilgin ile Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma Eğitimi başlıyor. 13 ve 14 Nisan tarihlerinde, 19.30-21.00 saatleri arasında, Zoom üzerinden gerçekleşecek eğitimde, disiplinlerarası ve nesne odaklı oyunlaştırma uygulamaları yer alacak.

Açıklama

Bu eğitimde “Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma Eğitimi” metodolojisini kuramsal boyutuyla, müze ve okul ortamından örneklerle ve farklı öğrenme ortamlarında (fiziksel ve çevrimiçi) uygulanma şekilleriyle aktarıyoruz.

Eğitimin İşleyişi

Eğitimin uygulamalı kısmının ilk bölümünde öğretmenler kendilerini öğrenci sıralarında buluyorlar ve bu metodolojiyi kullanarak sınıf ortamlarında uyguladığımız etkinliklerden bazılarını deneyimliyorlar. İkinci bölümde ise katılımcılar birer öğretmen olarak bu yöntemi kullanarak oyunlu bir çocuk atölyesinin çatısını tasarlıyorlar. Bu eğitimde ayrıca duygu odaklı yöntemin çevrimiçi öğrenme ortamına uyarlanma şekilleri üzerinde kısaca duruyoruz.

“Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma Eğitimi”nin yöntemi, disiplinlerarası ve nesne odaklı oyunlaştırma uygulamalarından oluşuyor (4D Öğrenme Modeli: Duygu Odaklı-Deneyimsel-Duyusal-Disiplinlerarası).

Kimler Katılabilir?

• Farklı disiplinlerden öğretmenler ve eğitimciler,
• Uluslararası eğitim alanında profesyonel çalışma yapmak isteyenler,
• Eğitim kurumları yöneticileri ve çalışanları,
• Öğretmen adayları ve ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler.

Sertifika

Eğitime katılan herkese LinkedIn uyumlu, dijitalde görüntülenip paylaşılabilen akıllı sertifika verilecektir.

eğitmen

 

İdil Bilgin
Eğitmen

 

1978’te İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Özel Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisansını ve U.C. Berkeley’de Uluslararası Ticaret alanında bir diploma programını bitirdi.

Okuduğu bölümlerle bağlantılı 5 yıllık bir iş hayatı tecrübesinden sonra, kendisini kültür-sanat alanında çalışmaya yönlendiren iç sesini dinledi ve müzecilik üzerine yüksek lisans yapmaya karar verdi. İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nin Müze Çalışmaları lisansüstü programını tamamladığında artık “kültür-sanatla uğraşı” nasıl bir misyon üzerine kurgulayacağını biliyordu. Kültürel mirasla yakın bağlar kuran toplumların ve bireylerin refaha daha yakın olacaklarına duyduğu inançla ülkemizde kültürel mirasa yönelik algının olumlu yönde değişmesine katkı koymaya karar verdi. Başka bir deyişle Bilgin, kültürel mirasla bağ kurmanın bugün hem toplumların hem bireylerin en derin ihtiyaçlarından biri olduğuna inandığı için kendini bu hedefe adadı. Bir konuda algının değişmesi için mümkün oldukça küçük yaştan o konuda bireylerde duygu yaratılması gerektiğine kanaat getirerek “Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma Eğitimi” adı altında bir metodoloji kurguladı. Aynı zamanda bir STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik) uygulaması olan bu metodolojiyi kısaca disiplinlerarası ve nesne odaklı oyunlaştırma uygulamaları olarak tanımlamak mümkün.

Oyunlu bir müze kiti ve bir de kültürel miras alanında oyunlu ve ödüllü (Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; VEKAM 2015 Araştırma Ödülü) bir çocuk kitabı da bulunan Bilgin, bugün tüm çalışmalarını yarattığı bu “duygu odaklı” metodoloji çerçevesinde gerçekleştiriyor. Bir yandan yazar etkinlikleri, öğretmen eğitimleri, atölyeler düzenliyor ve bir ortaokulda kulüp dersi veriyor. Diğer yandan müze eğitim kitleri hazırlamaya devam ediyor ve kitabı “Konya’da İz Peşinde”yi kaynak kitap olarak okutan okullarda eğitimler düzenliyor.

kayıt ve ödeme

• Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
• Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
• Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
• Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.