İleri Yazarlık Atölyesi

9 Mart-11 Mayıs 2022, 19.30-22.30
10 Hafta | Toplam 30 Saat | Uygulamalı

Eşik, Gözlerini Kaçırma, Gölgesinde, Bozuk Saat ve Son Bakış romanlarıyla tanınan Irmak Zileli ve editör Melisa Ceren Hasmaden’den öykü tekniğine dair temel bilgileri edinmiş olan veya hâlihazırda öykü çalışmalarını sürdürenler için ileri seviye uygulamalı bir atölye. İleri Yazarlık Atölyesi, 9 Mart’ta başlayıp 11 Mayıs’a kadar her Çarşamba, 19.30-22.30 saatleri arasında Zoom üzerinden online olarak gerçekleşecek.

Atölye boyunca katılımcıların öyküleri sorunsal/mesele, karakter kurgusu, anlatıcı, yapı, zaman ve mekân kullanımı, anlatım biçimi, dil ve üslup açısından incelenecek, hep birlikte tartışılıp değerlendirilecek; öykülerin teknik kusurlarını gidermek için öneriler sunulacak. Ayrıca her hafta modern öykünün temsilcilerinden seçilen bir öykü üzerine okuma, inceleme çalışması yapılacak.

Yeni Dönem Kayıtları
Üretimhane’de yazarlık atölyeleri Hakan Bıçakcı ile devam ediyor. Yeni dönem kayıtları için Yazarlık Atölyesi sayfasını inceleyebilirsiniz.

Açıklama

İleri Yazarlık Atölyesi’nde yazar adaylarının metin analizi yapma becerilerini ve eleştirel okurluk alışkanlığını geliştirmesi amaçlanır. Her hafta bir öykü yazacak olan katılımcıların kendi öyküleri üzerinde çalışırken öykü tekniğine ilişkin sahip oldukları temel bilgileri geliştirmesi, yaratıcılık becerilerinde yetkinleşmesi hedeflenir.

Katılımcılardan gelen öyküler atölye yürütücüleri tarafından sorunsal/mesele, karakter kurgusu, anlatıcı, yapı, zaman/mekân kullanımı, anlatım biçimi, dil ve üslup açısından değerlendirilir. Varsa öykünün zaafları belirlenir, gerekli düzeltmeler yapılır ve/veya düzeltilmesi için gerekli geri bildirim verilir. Bu atölye çalışmasında tüm katılımcıların birbirinin metniyle ilgili görüş bildirerek, aynı zamanda başkasının metnine yönelik eleştiri yapması da öğrenme sürecinin bir parçası olarak görülür. Bu anlamda karşılıklı etkileşime dayalı bir atölye olması hedeflenmektedir.

Her hafta yürütücülerin seçip daha önceden katılımcılara ilettikleri bir öykü incelenir, eleştirel ve çözümleyici okuma çalışmaları yapılır.

İleri Yazarlık Atölye Programı

Öykünün Meselesi

Her öykünün çekirdeğini oluşturan mesele/sorunsal/önerme konusu. Öykünün meselesi nedir? Mesele nasıl işlenir?

Konu ve Mesele İlişkisi

Metnin tüm unsurları birbiriyle ilişkili ve bağlıdır. Peki belirlenen meseleden bir sonraki adım olan konuya nasıl geçilir? Konunun mesele ile ilişkisi nedir? Birbirlerini karşılıklı olarak nasıl belirler ve/veya etkiler?

Karakter İnşası/Kurgusu

Bir öykü kişisini “karakter” yapan nedir? Karakterin öykünün diğer unsurlarıyla ilişkisi. Karakter olay örgüsünü, dili, yapıyı etkiler mi/nasıl etkiler? Mesele ve karakter arasındaki ilişki. Farklı karakterler yaratmanın yolu.

Anlatıcıyı Belirlemek

Doğru anlatıcıyı tespit etmek için hikâyenin diğer unsurlarını değerlendirmek. Anlatıcının mesele, konu, olay örgüsü, karakter, dil ve anlatım ile bağı.

Konu-Olay-Olay Örgüsü-Kurgu

Sıklıkla birbirine karıştırılan bu kavramların öyküdeki yeri. Aralarındaki bağın nasıl kurulacağı. Birinin ötekini nasıl belirleyip sınırlandıracağı.

Öyküde Tutarlılık

Hikâyenin majör kurgusundaki tutarlılık kadar minör alanlarındaki tutarlılık. Anlatıcı, hikâye, karakterin çelişkisini bu tutarlılık içinde değerlendirme. İnandırıcılık ve gerçeklik algısı nasıl yaratılır, öykü içi tutarlılığın bunda rolü nedir?

Dil ve Anlatım

Yazar metnin dil ve anlatım kurgusunu yaratırken hangi unsurları göz önüne alır? Yazar bu alanda tamamen özgür müdür yoksa hikâye/mesele/konu/anlatıcı dil ve anlatım konusunda yazara sınırlar çizer mi? Bir hikâyenin/anlatıcının dilini kim, ne, nasıl belirler?

Atölyenin İşleyişi

• İleri Yazarlık Atölyesi, maksimum 15 kişiyle gerçekleşir.
• Dersler Çarşamba günleri, 19.30-22.30 saatleri arasında Zoom üzerinden yapılır.
• Atölye süresince okunacak kitaplar ve metinler katılımcılarla önceden paylaşılır.
• Katılımcılar, geliştirmek istedikleri öyküleri yürütücüye önceden gönderir.
• Yazılan öyküler, atölye günü okunarak Irmak Zileli ve Melisa Ceren Hasmaden tarafından değerlendirilir, katılımcılar yorumlarını paylaşır.
• Öyküler üzerinden sorunsal/mesele, karakter kurgusu, anlatıcı, yapı, zaman ve mekân kullanımı, anlatım biçimi, dil ve üslup üzerine konuşulur.
• Atölyenin uygulama biçimi didaktik değil; tartışmaya, yaratıcılığa ve uygulamaya yöneliktir.

Kimler Katılabilir?

Bu atölyeye daha önce Üretimhane’nin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi‘ne veya başka bir kurumun düzenlemiş olduğu yazarlık atölyelerine katılmış olan kişilerin yanı sıra çevrimiçi/basılı mecralarda yayımlanmış öyküleri olan kişiler katılabilirler.

Atölye Sonrasında

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ve İleri Yazarlık Atölyesi’nin ardından, kontenjanı 5 kişiyle sınırlı tutulan Masterclass düzenlenecek, Masterclass’a yalnızca yürütücüler tarafından kabul edilen kişiler katılabileceklerdir. Masterclass’ta üretilen ve geliştirilen öyküler, yayına uygun bulunması durumunda Üretimhane’nin çevrimiçi yayın platformunda yayımlanacaktır.

yürütücüler

 

Irmak Zileli
Yazar

 

1978 yılında İstanbul’da doğdu. Sosyal Antropoloji öğrenimi gördü. Yayın dünyasına çeşitli dergilerde, gazete kitap eklerinde yayımlanan değerlendirme ve eleştiri yazılarıyla adım attı.

Zileli’nin basılmış eserleri arasında Eşik (2011), Gözlerini Kaçırma (2014), Gölgesinde (2017), Son Bakış (2019) ile genç okurlar için kaleme aldığı Bozuk Saat (2019), Arkadaşım İçin (2022) romanları bulunmaktadır. Diğer kitapları arasında Bayram Çocukları (2004) isimli bir araştırma, Halit Refiğ ile söyleşilerinden oluşan Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim (2009) ve Ahmet Mümtaz Taylan’la hazırladığı bir nehir söyleşi kitabı olan Ara Toplam (2021) bulunuyor.

Zileli’nin Eşik romanı 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü’ne, Son Bakış isimli romanı ise 2020 Duygu Asena Roman Ödülü’ne değer görüldü.

 


 

 

Melisa Ceren Hasmaden
Editör

 

1981 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat tarihi öğrenimi gördü. Çeşitli kitap/edebiyat dergilerinde yayın koordinatörlüğü ve editörlük yaptı; 2006 yılından itibaren çeşitli dergilerde, gazete kitap eklerinde değerlendirme ve eleştiri yazıları yayımlandı.

Remzi Kitabevi, Tudem, Destek Yayınları, Asi Kitap, Go Kitap, Doğan Egmont bugüne kadar kadrolu veya serbest olarak çalıştığı yayınevlerinden bazılarıdır.

2013 yılından bu yana bağımsız editör olarak çalışmaktadır.

kayıt ve ödeme

• Atölyeye yalnızca daha önce bir yazarlık atölyesine katılan veya çevrimiçi/basılı mecralarda yayımlanmış öyküleri olan kişiler katılabilirler.
• Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
• Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
• Kontenjan 15 kişiyle sınırlıdır.