Uygulamalı Front-End Development Sertifika Programı

15.000,00

11 Mayıs-21 Temmuz 2024, 10.30-14.30
4 Modül | 20 Oturum | 80 Saat

Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi’nden sektörde Front-End Developer olarak çalışmak isteyenler için düzenlenen 80 saatlik eğitim programı.

11 Mayıs-21 Temmuz tarihleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri, 10.30-14.30 saatlerinde, Zoom üzerinden gerçekleşecek Front-End Development Sertifika Programı’na katılarak kod okuryazarlığı becerisi kazanabilecek ve en popüler yazılım dillerini öğrenebileceksiniz.

Yeni dönem hakkında bilgi alın:

  Açıklama

  Front-End Web Development (Web Önyüz Geliştirme), bir web sitesinin grafik kullanıcı arayüzünü HTML, CSS ve JavaScript kullanarak geliştirmektir. Böylece erişilebilir, görüntülenebilir ve etkileşimli web kaynakları yaratılabilir.

  Üretimhane ve Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi iş birliğiyle, Burak Kuyucaklı eğitmenliğinde online olarak gerçekleştirilen Front-End Development Sertifika Programı’nda çağımızın en gerekli becerileri arasında sayılan kod okuryazarlığı becerisini edinebileceksiniz. Her gün kullandığımız web sitelerinin önyüzlerinin nasıl inşa edildiğini, en popüler yazılım dillerinden olan HTML, CSS, JavaScript ve JS kütüphanesi React’ı uygulamalı olarak öğrenebileceksiniz. Algoritmik düşünme ve problem çözebilme yeteneklerinizi geliştirirken bir web projesinin nasıl organize edildiğini görebileceksiniz. Programın sonunda öğrendiklerinizle proje geliştirerek, baştan uca yazılım geliştirme sürecini deneyimleyebileceksiniz.

  Front-End Development Sertifika Programı, başlangıç seviyesinden başlayıp gelişmiş seviyeye doğru ilerlediği için herhangi bir ön bilgi gerekli değildir.

  Eğitim Takvimi

  11 Mayıs 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 1. Modül: Giriş
  12 Mayıs 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 1. Modül: HTML
  18 Mayıs 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 1. Modül: HTML
  19 Mayıs 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 2. Modül: CSS
  25 Mayıs 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 2. Modül: CSS
  26 Mayıs 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 2. Modül: CSS
  1 Haziran 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 2. Modül: CSS
  2 Haziran 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 2. Modül: CSS
  8 Haziran 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 3. Modül: JavaScript
  9 Haziran 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 3. Modül: JavaScript
  [15-16 Haziran’da ders yapılmayacaktır.]
  22 Haziran 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 3. Modül: JavaScript
  23 Haziran 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 3. Modül: JavaScript
  29 Haziran 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 3. Modül: JavaScript
  30 Haziran 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 3. Modül: JavaScript
  6 Temmuz 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 3. Modül: JavaScript
  7 Temmuz 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 4. Modül: React
  13 Temmuz 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 4. Modül: React
  14 Temmuz 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 4. Modül: React
  20 Temmuz 2024 Cumartesi, 10.30-14.30 | 4. Modül: React
  21 Temmuz 2024 Pazar, 10.30-14.30 | 4. Modül: React

  Eğitim Takvimi

  11 Mayıs Cumartesi, 10.30-14.30
  12 Mayıs Pazar, 10.30-14.30
  18 Mayıs Cumartesi, 10.30-14.30
  19 Mayıs Pazar, 10.30-14.30
  25 Mayıs Cumartesi, 10.30-14.30
  26 Mayıs Pazar, 10.30-14.30
  1 Haziran Cumartesi, 10.30-14.30
  2 Haziran Pazar, 10.30-14.30
  8 Haziran Cumartesi, 10.30-14.30
  9 Haziran Pazar, 10.30-14.30
  [15-16 Haziran’da ders yapılmayacaktır.]
  22 Haziran Cumartesi, 10.30-14.30
  23 Haziran Pazar, 10.30-14.30
  29 Haziran Cumartesi, 10.30-14.30
  30 Haziran Pazar, 10.30-14.30
  6 Temmuz Cumartesi, 10.30-14.30
  7 Temmuz Pazar, 10.30-14.30
  13 Temmuz Cumartesi, 10.30-14.30
  14 Temmuz Pazar, 10.30-14.30
  20 Temmuz Cumartesi, 10.30-14.30
  21 Temmuz Pazar, 10.30-14.30

  Eğitim Programı
  1. MODÜL

  FRONT-END VE WEB’E GİRİŞ

  – İnternet ve World Wide Web’e Bakış
  – Front-End ve Back-End Terimleri
  – Bir Web Sayfasının Anatomisi
  – Kaynak İnceleme: Front-End Alanındaki Teknoloji ve Trendler

  HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

  – Kod Editörleri ve Text Editörlerini Tanıma
  – Visual Studio Code ile Çalışmak
  – Boş Bir Web Sayfasının Oluşturulması
  – Doküman Tipi Açıklaması ve HTML Sürümleri Hakkında
  – Bir HTML Etiketinin Anatomisi
  – Etiketler ile Hiyerarşi Kurulması ve Hiyerarşi Terimleri
  – Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Etiketleri ve Özellikler
  – Temel HTML Etiketleri
  – Tarayıcı Geliştirici Araçlar (Chrome Developer Tools)
  – HTML5 Semantik Etiketlerin Kullanılması
  – Basit Bir Web Sayfasının Oluşturulması
  – Web Sayfasının İnternette Yayınlanması
  – Hosting Hizmetleri
  – Dosya Transfer Yöntemleri (FTP)

  2. MODÜL

  CSS (CASCADING STYLE SHEETS)

  – Web Dokümanına Stil Ekleme
  – HTML Elemanlarını Seçme/Biçimlendirme
  – Çerçeve Ekleyerek Görünürlük Yaratma
  – Temel CSS Özellikleri
  – Basamaklandırma (Cascading)
  – Özelleştirme (Spesification)
  – Kalıtsallık (Inheritance)
  – Tarayıcı Başlangıç Stilleri ve Cross Browser ile Kod Yazma (1)
  – Box Model (Width, Height, Margin, Padding ve Box-Sizing)
  – Display Özelleştirme ve Değerleri
  – Flex ile Layout Oluşturma
  – Grid ile Layout Oluşturma
  – Position Özelliği ve Önemi
  – CSS @Rules ve Animasyon Özelliği
  – CSS Transition Özelliği
  – Vendor Prefixes ve Cross Browser ile Kod Yazma (2)
  – Responsive Web Sayfaları Kodlama
  – Custom Properties
  – Web Sitesi Proje Uygulaması

  3. MODÜL

  JS (JAVASCRIPT)

  – Etkileşim Dili Olarak JavaScript, Kullanım Alanları ve Örnekler
  – Web Dokümanına JavaScript Dahil Etme
  – Çıktı Yöntemleri ve HelloWorld
  – Statements ve Expressions
  – Değişken (Variable) Deklarasyonu ve Değişken Başlatma
  – JS Sürümleri ve Güncel JavaScript ile Çalışma (NPM, Babel)
  – Değişken Tipleri (Primitive, Referenced)
  – Mutability, Referenced Data Types
  – Variable Scope (Lexical Scope)
  – Dizi (Array) ve Metotlar
  – Objeler (Objects)
  – Fonksiyonlar, Fonksiyon Parametreleri ve Değer Döndürme
  – Pure Functions ve Hoisting
  – JavaScript Koşullu İfadeler (if, else, if else, switch-case)
  – Döngüler (for, while, do-while)
  – Document Object Model ile Çalışma
  – Modüller, Varsayılan ve Adlandırılmış Çıktılar, Girdiler
  – Asenkron JavaScript (setInterval, setTimeout, Promises)
  – Fetch API
  – Hata Yönetimi (Error Handling)

  4. MODÜL

  REACT

  – React (JavaScript Library) Tanımı
  – Kütüphane (Library) ve Framework’ler
  – React’ı Yükleme
  – Visual Studio Code’u React İçin Hazırlama
  – React Komponent
  – JSX ile Tanışma
  – Bileşenler ve Prop’lar
  – Koşullu Render (Conditional Rendering)
  – Render İşlem Listeleri (Rendering Lists)
  – Komponent Saklama İşlemleri
  – İnteraktivite (Interactivity) Ekleme
  – Komponent Hafızası
  – Render ve Commit
  – Single Page Web Site Kodlaması

  Kazanımlar

  – Kodlama konseptlerini yakından tanır ve kod okuryazarlığı yapabilirsiniz.
  – Front-end geliştirme teknolojilerine hakim olursunuz.
  – Web araçları ve optimizasyonları ile çalışabilirsiniz.
  – Yaygın yazılım dillerinin fonksiyonelliği hakkında fikir sahibi olursunuz.
  – Bir web sitesini HTML ile yazabillir, CSS ile web sitesi biçimlendirebilirsiniz.
  – JavaScript ile web sitelerini interaktif hâle getirebilirsiniz.
  – React komponentleri ile bir web sayfası kodlayabilirsiniz.
  – Teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp öğrendiklerinizi uygulama fırsatı bulursunuz.
  – Algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinizi geliştirirsiniz.
  – Web önyüz geliştiriciliği yapabilirsiniz.
  – Proje geliştirir ve projeniz üzerine geribildirimler alabilirsiniz.

  Kimler Katılabilir?

  – Yazılım alanına ilgi duyan, web tasarım ve geliştirme konusunda kendini geliştirmek isteyenler,
  – Kod yazma ve algoritma mantığını sıfırdan öğrenmek isteyenler,
  – HTML, CSS, JavaScript ve React’ı pratik bir şekilde öğrenerek kod bilgisini geliştirmek isteyenler,
  – Dijital dünyaya meraklı olup, web siteleri ve uygulamalar üzerinde çalışmak isteyenler,
  – Bir tasarımın temelden ele alınıp yayına sunulabilecek şekilde hazırlanmasını sağlamak isteyenler,
  – Front-end ve yazılım alanında kariyer hedefi olan öğrenciler ve yeni mezunlar.

  Materyaller

  Eğitimde Zoom kaydı alınır ve video kayıtları katılımcılarla eğitimin bitiminden 30 gün sonrasına kadar izleyebilecekleri şekilde paylaşılır. Böylece öğrenilen konuları tekrar etme ve kaçırılan dersleri takip etme imkânı sağlanır.

  Ders esnasında eğitmenin yazdığı tüm eğitim notları katılımcılarla FigJam dosyası olarak paylaşılacaktır.

  Sertifika

  Front-End Development Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılara, Kadir Has Üniversitesi tarafından e-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika düzenlenecektir.

  Sertifika Şartları:
  – Programa en az %80 oranında (20 oturumun en az 16’sına) katılım sağlamak.
  – Sınıf içi yapılan çalışmalara katılmak ve eğitim sonu projesini tamamlamak.

  eğitmen

   

  Burak Kuyucaklı
  Front-End Instructor

   

  1979 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde, yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım bölümünde tamamladı. 2002 yılında web üzerine tasarım ve kod projelerinde çalışmaya başladı. Akbank (Açık Veri Açık Şehir), AXA Oyak (Responsive Web Kodlama), İstanbul Teknik Üniversitesi (Processing 101) gibi kurumların düzenlediği atölyelerde eğitmenlik yaptı. 2015’ten bu yana çeşitli kurumlarda Front-End Development, UI ve UX dersleri vermektedir.

  kayıt ve ödeme

  • Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
  • Eğitimin kayıt ücreti 15.000 TL’dir.
  • Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
  • Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
  • Kredi kartıyla yapılan ödemelerde 3, 6 ve 9 taksit imkânı vardır.
  • Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.