İletişimi Yönetmek: Etkili İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi

20 Kasım-11 Aralık 2022, 12.30-15.30
4 Hafta | 2 Modül | Uygulamalı

Etkili iletişim ve ikna mekanizmasını kavrayarak, ortak fayda sağlayacak iletişim süreçlerini yönetmenin yollarını öğrenin.

20 Kasım’dan 11 Aralık’a kadar her Pazar, 12.30-15.30 saatleri arasında, Zoom üzerinden online olarak gerçekleşecek İletişimi Yönetmek: Etkili İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi’nin eğitmenliğini Melih Güneri ve Zeynep Güneri üstlenecek.

Açıklama

İletişim yetileri ve ikna; iş hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde, gündelik yaşantımızda, kısacası hayatımızın her alanında bizleri başarıya ulaştıran veya ondan uzaklaştıran önemli bir faktördür. İletişimi doğru yönetmek bazılarımız için kolay görünse de zordur ve emek ister. Her yetenek gelişiminde olduğu gibi iletişim ve ikna yetileri sonradan öğrenilebilir, gerekli emek sarf edildiğinde bu konuda istenen seviyelere ulaşılabilir.

İletişimi Yönetmek: Etkili İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi’nin amacı, iletişim ve ikna yetilerinin etkili yönetilerek uygulamaya geçme noktasında katılımcılara yol göstermektir. 4 hafta süren eğitimde, iletişim ve ikna anı öncesinde ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar, iletişim anındaki adımlar ve iletişim sonrası gözden geçirme başlıkları üzerinde durulacak. Katılımcılar etkili iletişim ve ikna mekanizmasını kavrayarak ortak fayda yaratacak bir iletişim sürecini yönetmeyi öğrenecekler.

Eğitim Programı
1. MODÜL

1. Hafta: 20 Kasım Pazar, 12.30-15.30
İletişime Hazırlık

– Dengede Olma
– Her Birey Özeldir
– Konuşan-Dinleyen
– İletişim Türleri

2. Hafta: 27 Kasım Pazar, 12.30-15.30
İletişim Sırasında

– Dinleme ve Soru Sorma
– Anlama ve Onaylama
– Yalın Dil, Netlik, Özlük
– Duygu Kontrolü
– Ahenk ve Tutarlılık

2. MODÜL

3. Hafta: 4 Aralık Pazar, 12.30-15.30
İletişim Sonrası

– Gözden Geçirme
– Geri Bildirim

4. Hafta: 11 Aralık Pazar, 12.30-15.30
İkna Mekanizması

– Dinleme Farkındalığı
– İletişim Farkındalığı
– Farklı İletişim Yöntemlerini Kullanma
– İkna Mekanizmasını Kullanma

Eğitimin İşleyişi

– Etkili İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi, iki modülden oluşmaktadır. Her modül, 2 haftalık konu başlıklarına ayrılmıştır.
– Eğitimden önce katılımcılardan yaş, meslek, eğitim gibi demografik bilgiler istenir.
– Katılımcılar gruplara ayrılarak interaktif mini workshop’lara katılır.
– İnteraktif ilerleyen eğitimde, katılımcıların ikna edici iletişim sürecinde kullanacakları pratik becerileri aktif katılım ile edinmesi amaçlanır.
– İkna ve müzakere süreçlerinde kullanılan, etkinliği kanıtlanmış bir modelin gruba aktarımı ile eğitim tamamlanır.

Kazanımlar

Eğitim tamamlandığında katılımcıların aşağıdaki süreçlere dair pratik ve teorik donanım kazanmaları hedeflenmektedir.

– İkili iletişimin doğası ve yapısı,
– Verimli dinleme ve konuşma,
– Etkili soru sorma,
– Anlama ve bunu karşı tarafa aktarma,
– Dilin etkili kullanımı: yalın, net ve öz,
– Uyumlu ve tutarlı iletişim,
– Dinleme ve iletişim anında farkındalık,
– Bir beceri olarak ikna.

Kimler Katılabilir?

Eğitime üst ve orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, eğitimciler, satış ve pazarlama uzmanları, öğrenciler, şirket çalışanları, iş başvurularında öne çıkmak isteyen ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilir.

Sertifika

İletişimi Yönetmek: Etkili İletişim ve İkna Teknikleri Eğitimi’ne katılan herkese LinkedIn uyumlu, dijitalde görüntülenip paylaşılabilen akıllı sertifika verilecektir. Sertifika için 4 oturumun en az 3’üne aktif olarak katılım sağlama şartı vardır.

eğitmenler

Melih Güneri, 15 yıl içinde çok uluslu şirketlerde lokal, bölgesel ve global rollerde yöneticilik yapmıştır. Son 5 senesini global platformda proje yönetimi, kişilerin gelişimlerini desteklemek, takımların verimliliğini artırmak, organizasyon ve programlar kurmak üzerine uzmanlaşarak geçirmiştir. Ayrıca profesyonel olarak 4 seneyi aşkın bir süre diliminde bireysel/takım koçluğu, mentorluk ve bireysel gelişim alanında, özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerle, birebir proje yönetimi çalışmaları yapmaktadır.

Zeynep Güneri, çok uluslu bir şirkette lokal ve bölgesel rollerde, ilgili departmanda uzmanlık yapmıştır. Son 3 senesinde sosyal sorumluluk kapsamında, özellikle gençlere yönelik koçluk ve mentorluk yapmış ve projeler geliştirmiştir.

kayıt ve ödeme

• Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.
• Kaydınızın gerçekleşmesi için “kayıt ol” butonuyla açılan formu eksiksiz doldurmanız gereklidir.
• Ödemeler banka kartı ve kredi kartı ile yapılabilir.
• Eğitime katılım kontenjanla sınırlıdır.