Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi

29 Eylül-20 Ekim 2019

Saint Benoit Fransız Lisesi’nin yanı sıra birçok özel okulda uzun yıllar felsefe öğretmeni olarak görev yapan Feray Orman, Üretimhane’de Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi verecek. Bu atölye çocukları özgürlük, mutluluk, irade, adalet, sevgi gibi kavramlar hakkında düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

29 Eylül-20 Ekim tarihlerinde her Pazar günü, toplam 4 oturum şeklinde düzenlenecek atölye; 7-9 yaş grubu için 11.00-12.00 saatleri arasında, 10-14 yaş grubu için 13.00-14.00 saatleri arasında olacak.

Açıklama

Çocuklar İçin Felsefe Nedir?

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojik yöntemdir. Lipman, 1960’lı yıllarda hem kendi öğrencilerinin düşünme ve öğrenmeye dair sorunlarını hem de toplumdaki tartışma kültürünün zayıflığını fark etmiş ve bunun üzerine Soruşturan Topluluk Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlamıştır. Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcıların bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden Çocuklar İçin Felsefe, didaktik bir öğretim metodu değildir. Oturumlar bilgiyi ‘aktaran’ bir öğretmen tarafından değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden bir ‘kolaylaştırıcı’ tarafından yürütülür. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış, eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür. P4C pedagojisi şu an 60’a yakın ülkede uygulanmaktadır. UNESCO ve Education Endowment Foundation gibi köklü kurumlar, P4C konusunda araştırmalar ve raporlar yayınlamaktadır.

Kazanımları Nelerdir?

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar, felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya gelirler. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında cevaplar aranır, topluluk soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Çocuklar İçin Felsefe’nin çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağladığı çeşitli bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu pedagoji, öncelikle çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri geliştirir. İkinci olarak, çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını derinden dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Üçüncü olarak, çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar eleştiriyi kişiselleştirmemeyi, fikirlerini cesurca ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven ve öz saygıları geliştiği gözlemlenmiştir.

Program İçerikleri:

P4C 7-9 Yaş Program İçeriği
P4C 10-14 Yaş Program İçeriği

eğitmen

Feray Orman, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Felsefe öğretmeni olarak birçok özel okulda görev yapmıştır. Çalıştığı kurumlarda IB diploma programı (Uluslararası Bakalorya) eğitimi almış ve IB-CAS koordinatörü olarak iki yıl görev almıştır. Eğitim uzmanı Lotty Cole tarafından MYP eğitimi ve Cella Bencuya tarafından PYP eğitimi alarak uygulayıcı eğitmen olmuştur.

2006-2016 yılları arasında Saint Benoit Fransız Lisesi’nde felsefe öğretmenliğine devam etmiş, aynı dönemde psikolojik danışman Nedret Altuğ’dan Etkili İletişim (Thomas Gordon), Transaksiyonel Analiz ve NLP eğitimleri almıştır. 2017 yılında P4C Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimini tamamlamıştır. Farklı kurum ve okullarda Çocuklar İçin Felsefe P4C Eğitimleri vermektedir.

Birikimini ve deneyimini çocuklar, yetişkinler, çeşitli kurum ve okullar ile paylaşmaktadır.

2011 doğumlu Masal Orman’ın annesidir.

kayıt ve ödeme

Kaydınızın gerçekleşmesi için, kontenjan dolmadığı müddetçe 27 Eylül’e kadar “kayıt ol” butonuyla açılan sayfa üzerinden kredi kartıyla veya banka havalesi/EFT (%5 indirim) ile ödeme yapabilirsiniz.