Ekoloji

İklim değişikliğinin, sosyal ve ekolojik bozulmanın etkilerini fazlaca hissettiğimiz bugünlerde mevcut düzene yöneltilen sorgulamaların ve eleştirilerin arttığını görüyoruz. Son yıllarda birçok sanatçı, kültürel teorisyen ve araştırmacı, türlerin yok olması ve biyolojik çeşitlilik kaybına ilişkin tehditler karşısında, dikkatlerini diğer türlerle olan ilişkilerimizin ve bağlılığımızın öneminin kavranmasına çevirdi. Bu ilişkilerin toplum tarafından daha iyi kavranması ve ses getirmesi, iklim krizini ilgilendiren karar mekanizmaları üzerinde etki bulma potansiyeli taşıyor. Bu bağlamda, dünya üzer...